HELSENORGE

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

En nasjonal kompetansetjeneste i spesialisthelsetjenesten innen helseområdet tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). 

Fant du det du lette etter?