HELSENORGE

Heroinassistert behandling i Oslo (HABiO)

HABiO er et femårig prøveprosjekt for pasienter med alvorlig opioiddominert ruslidelse.
Fant du det du lette etter?