Ruspoliklinikk 1

Ruspoliklinikk 1 tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB) til personer som er rettighetsvurdert til legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna. Vi holder til i bygg 45 på Ullevål.                                   

 
Les mer om Ruspoliklinikk 1

Ruspoliklinikk 1

Fagmiljøet består av: leger, psykologer, sykepleier, sosionomer og barnevernpedagoger som arbeider i tverrfaglig team. Vi tilbyr utredning og behandling til personer med medikament-, alkohol, og narkotika- avhengighet. Behandlingen tar utgangspunkt i ulike metoder og tilpasses den enkeltes behov og problematikk. Behandlingsplan lages i et samarbeid mellom pasient og behandler.  Ved behov for annen helsetjeneste bistår vi med videre å henvisning til riktig behandling.

Ruspoliklinikk 1 har tett samarbeid med bydeler i Oslo, fastleger og NAV. Vi har en rådgivende og veiledende funksjon, samt at vi har samarbeid med flere avdelinger innad i spesialisthelsetjenesten, dette være seg innad i eget sykehus, men også på tvers av helseforetak.

Enheten ledes av Beate Birkeli.

Henvisning

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Kontaktinformasjon

Telefon
23 36 89 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Seksjon ruspoliklinikker
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus - Bygg 45
Besøksadresse
Kirkeveien 166, bygg 45(Kart)

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Avvik kan forekomme, konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-ulleval

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Fant du det du lette etter?