HELSENORGE

Rus- og avhengighetspoliklinikk LAR 1 og LAR 2

Rus- og avhengighetspoliklinikk LAR 1 og LAR 2 tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til personer som er rettighetsvurdert til legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna. Vi holder til i bygg 45 på Ullevål sykehusområde.                                 

 
Fant du det du lette etter?