HELSENORGE

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS

Seksjon allmennpsykiatrisk poliklinikk utreder og behandler personer over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser bosatt i bydelene Sagene, Bjerke og Nordre Aker. For å få tilbud må fastlege eller psykolog sende henvisning. Henvisninger prioriteres i henhold til lov om pasientrettigheter. Et tilbud ved poliklinikken er avhengig av hvor omfattende lidelsen er, funksjonsfall og om man forventer nytte av behandlingen. Poliklinikken tilbyr utredning av om det foreligger psykisk lidelse, og tidsavgrenset behandling i form av individualsamtaler, grupper, eller kurs. Noen pasienter vil også trenge medisiner.


Seksjonen ledes av Christine Bull Bringager

Fant du det du lette etter?