Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS

Seksjon allmennpsykiatrisk poliklinikk utreder og behandler personer over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser bosatt i bydelene Sagene, Bjerke og Nordre Aker. For å få tilbud må fastlege eller psykolog sende henvisning. Henvisninger prioriteres i henhold til lov om pasientrettigheter. Et tilbud ved poliklinikken er avhengig av hvor omfattende lidelsen er, funksjonsfall og om man forventer nytte av behandlingen. Poliklinikken tilbyr utredning av om det foreligger psykisk lidelse, og tidsavgrenset behandling i form av individualsamtaler, grupper, eller kurs. Noen pasienter vil også trenge medisiner.


Seksjonen ledes av Christine Bull Bringager

Les mer om Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS

For mer informasjon om behandlingstilbudet vårt: les denne brosjyren. Pasienter med kjent eller mistenkt psykoselidelse skal henvises til psykosepoliklinikken .

I tillegg til å tilby poliklinisk utredning og behandling har poliklinikken til enhver tid flere ulike typer gruppetilbud, som for eksempel psykoedukative grupper for mennesker med bipolare lidelser. 

De ansatte i poliklinikken er for en stor del leger og psykologer (mange med spesialistkompetanse), samt noen erfarne psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer.

Poliklinikken tilbyr telefonisk veiledning og månedlig gruppeveiledning for fastleger og bydel.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp

På dagtid:
• Akuttenheten ved Nydalen DPS , tlf:  23023300  - åpningstid  mandag-fredag kl. 0800-1530  

På kveldstid:   
Oslo psykiatrisk legevakt, tlf: 116 117 
Åpningstid mandag- fredag  kl 1600-2200
Åpningstid lørdag-søndag   kl 1200-2000

• Sosial og ambulant akutteam, tlf: 23487090 - åpningstid mandag-søndag, hele døgnet

Informasjon til henvisende lege eller psykolog

Henvisningen bør inneholde informasjon om følgende:
• Aktuell problemstilling, sykehistorie og eventuelle diagnoser
• Tidligere behandling og tiltak og resultatet av disse
• Aktuelle medisiner
• Somatisk status med aktuelle blodprøver
• Pasientens mål og motivasjon for behandling og ressurser
• Informasjon om livssituasjon, familie, arbeid/skole, kontakt i NAV m.m

I vurderingen av henvisning blir det alltid tatt hensyn til hvilken grad det haster og hvor alvorlig situasjonen er for pasienten
Henvisninger blir vurdert kontinuerlig. Skriftlig tilbakemelding til pasient og fastlege blir gitt innen 10 dager.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gullhaugveien 12, Nydalen
Telefon
23 02 33 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Oslo universitetssykehus
Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

DPS Nydalen, Gullhaugveien
Besøksadresse
Gullhaugveien 12(Kart)
0484 Oslo
Telefon
Sentralbord: 23 02 33 00
mandag - fredag 08:00 - 15:30
lørdag - søndag Stengt

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Transport Nydalen DPS, Gullhaugveien

Praktisk informasjon

Parkering

​Parkering ved Nydalen DPS

Alle parkeringsplasser ved Nydalen DPS i Gullhaugveien 10-12 er avgiftsbelagte.

Resepsjon

​Resepsjon på Nydalen DPS

Ved hovedinngang i Gullhaugveien 12.

Telefon: 23 02 33 00

Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelsePsykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsePBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppe

Gruppeenheten Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-nydalen-dps/gruppeenheten-nydalen-dpsGruppeenheten Nydalen DPS
Psykiatrisk poliklinikk Bjerkehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-nydalen-dps/psykiatrisk-poliklinikk-bjerkePsykiatrisk poliklinikk Bjerke
Psykiatrisk poliklinikk Nordre Akerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-nydalen-dps/psykiatrisk-poliklinikk-nordre-akerPsykiatrisk poliklinikk Nordre Aker
Psykiatrisk poliklinikk Sagenehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-nydalen-dps/psykiatrisk-poliklinikk-sagenePsykiatrisk poliklinikk Sagene
Raskere tilbake/Helse og arbeid Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-nydalen-dps/raskere-tilbake-nydalen-dpsRaskere tilbake/Helse og arbeid Nydalen DPS

Fant du det du lette etter?