HELSENORGE

Døgnbehandlingsenhet voksne

Døgnenhet for voksne på Rasp er en enhet for personer over 18 år som sliter med alvorlige spiseforstyrrelser, og som har behov for døgnbehandling. De fleste pasientene har alvorlig anoreksi, eventuelt alvorlige former for bulimi. For pasienter med annen samtidig alvorlig psykisk lidelse som alvorlig depresjon med suicidalfare, psykose eller rusmisbruk vil behandlingen måtte foregå annetsteds.

Enheten har sengeplass til 10 pasienter, og holder til i 5. etasje i bygg 37 A på Ullevål. Varigheten av innleggelsen vil tilpasses den enkelte pasient, men for de fleste dreier det seg om en innleggelsestid på 3-6 måneder.

Enhetsleder for døgnbehandlingsenhet voksne er Maria Øverås.


Fant du det du lette etter?