Døgnbehandlingsenhet voksne

Døgnenhet for voksne på Rasp er en enhet for personer over 18 år som sliter med alvorlige spiseforstyrrelser, og som har behov for døgnbehandling. De fleste pasientene har alvorlig anoreksi, eventuelt alvorlige former for bulimi. For pasienter med annen samtidig alvorlig psykisk lidelse som alvorlig depresjon med suicidalfare, psykose eller rusmisbruk vil behandlingen måtte foregå annetsteds.

Enheten har sengeplass til 10 pasienter, og holder til i 5. etasje i bygg 37 A på Ullevål. Varigheten av innleggelsen vil tilpasses den enkelte pasient, men for de fleste dreier det seg om en innleggelsestid på 3-6 måneder.

Enhetsleder for døgnbehandlingsenhet voksne er Ruth Lindefjeld


Les mer om Døgnbehandlingsenhet voksne

Døgnbehandlingsenhet voksne

Forberedelse til innleggelse

Pasienter vurderes til innleggelse på Rasp etter henvisning fra DPS. Deretter får pasienten tilbud om en vurderingssamtale. Hensikten er å gjensidig utveksle informasjon for å finne ut om innleggelse er hensiktsmessig. Den enkelte pasient kan møte alene (eller med pårørende), og helst med helsepersonell fra henvisende instans. Fra RASP møter en psykologspesialist eller psykiater, og eventuelt en lege.

Dersom pasienten får tilbud om innleggelse, er det vanligvis nødvendig med flere samtaler for å vurdere og planlegge innleggelsen og målsettingen med denne. I disse samtalene møter en eller flere fra behandlingsteamet som er tiltenkt den enkelte.

Før innleggelse er det ønskelig å skriftliggjøre en gjensidig forpliktende behandlingsavtale/samarbeidsavtale. For pasienter som er undervektige vil en nødvendig del av denne avtalen være å forplikte seg til å gjennomføre måltider etter en nærmere bestemt kostliste, og et mål for ukentlig minimum vektoppgang. Annet kan være å forplikte seg til aktivt å arbeide for å slutte med oppkast dersom dette er en del av sykdommen. Restriksjoner i forhold til aktivitet kan være aktuelt ved undervekt. Bruk av vanndrivende medikamenter og avføringstabletter er ikke tillatt.

Behandlingsteam

Hver pasient får et tverrfaglig behandlingsteam å forholde seg til som samarbeider omkring behandlingen. Behandlingsteamet ledes og koordineres av behandler som er psykiater eller psykologspesialist. Pasienten har alltid en medisinskansvarlig lege på sitt team. I tillegg er to miljøterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog en del av behandlingsteamet.

Behandlingen

Behandlingstilnærmingen er tverrfaglig. På avdelingen deltar pasienten i et strukturert og tilpasset miljøterapeutisk behandlingsopplegg. Dette innebærer blant annet å ta del i måltidsstrukturen i posten hvor pasienten motiveres til å ta ansvar for eget inntak av mat og drikke. Struktur og rammer rundt måltider og måltidsituasjoner, samt å øke mestringen omkring dette er et fundament for behandlingen i posten. Miljøpersonalet tilbyr motivasjons- og støttesamtaler og jobber etter mentaliseringsbaserte prinsipper.

Det gis et individuelt psykoterapeutisk tilbud av psykiater eller psykologspesialist. Det velges da som regel teknikker fra flere ulike terapeutiske retninger med utgangspunkt i den enkelte pasients behov. Dette kan være metoder innenfor motivasjonsterapi, kognitiv atferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv trening.

Enheten tilbyr flere ulike grupper. Mentaliseringsbasert gruppe, intro/motivasjonsgruppe, "kropp og sinn"-gruppe og andre grupper er en fast komponent i tilbudet, og enheten har flere terapeuter med videreutdanning i gruppeterapi.


Ser du etter informasjon om Temperament-Based Therapy with Support (TBT-S) - se mer informasjon og brosjyre på poliklinikken til RASP sin side.

Ukentlige behandlingsmøter

En gang i uken samles behandlingsteamet rundt den enkelte pasient for å drøfte aktuelle problemstillinger. Pasienten er en aktiv del i dette.

Behandling under «Lov om tvunget psykisk helsevern»

Seksjonens mål er størst mulig grad av frivillighet i behandlingen. Noen ganger kan likevel spiseforstyrrelsen være så sterk at pasienten står i fare for betydelig helseskade eller død, og da kan innleggelse på tvang være nødvendig.

RASP er godkjent for bruk av tvungen behandling etter Psykisk helsevernloven.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak henvisninger

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Inngang A,

Henvend deg i ekspedisjonen 3. etg. eller etter avtale

Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)
Besøksadresse
(Kart)
Kirkeveien 166, bygg 37
Telefon
Smertepoliklinikken: 23 02 61 61 - RASP: +47 23 01 62 30 (08:00-15:30)

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Avvik kan forekomme, konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-ulleval

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Studio Alf Ullevål AS (over Kiwi)

Våre åpningstider er:
Man/ons/fre: 09.00-17.00
Tir/tor: 09.00-19.00
Lør: 09.00-15.00

Telefon: 22 60 67 44.

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon og kjøleskap. Internett er tilgjengelig mot betaling. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00-10.00
Lunsj     12.00-13.00
Middag 16.00-18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

Kontakt:
Telefonnummer til resepsjonen: 21 60 36 00
Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

E-postadresse: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?