Regional poliklinikk for spiseforstyrrelser

Poliklinikken er en del av det regionale tilbudet til barn, unge og voksne med alvorlige spiseforstyrrelser, både anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. Vi har til hensikt å bidra til et helhetlig tilbud i behandlingen. 

Enhetsleder på Poliklinikken er Kari Graver.

Poliklinikken - dagbehandlingstilbudet på RASP.

Regional poliklinikk for spiseforstyrrelser

Behandling: Voksne og eldre unge

Vi tilbyr kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser, basert på Fairburns «Cognitive behavior therapy enhanced» (forkortet til CBT-E). Programmet består av en flertrinnsmodell med poliklinisk individualbehandling, poliklinisk dagbehandlingstilbud 5 dager per uke, og intensivert behandling med døgntilbud.
Behandlingsprogrammet er tidsavgrenset. For pasienter med anoreksi varer programmet i 40 uker, for pasienter med bulimi og overspisingslidelse er varigheten 20 uker. For enkelte pasienter vil individualterapi være tilstrekkelig, for andre vil det være nødvendig å intensivere behandlingen for å få til endring. Dette gjøres med måltidsstøtte og oppfølging i dagprogram (maksimalt 12 uker) eller døgnopphold (4-6 uker).
CBT-E legger til grunn at overopptatthet av vekt, kroppsfigur og kontroll over matinntak er viktige opprettholdende faktorer i en spiseforstyrrelse. Behandlingen passer for personer med alle typer spiseforstyrrelser, det vil si anoreksi, bulimi og overspisingslidelse. Pasienten skal være over 16 år, og ha en BMI fra 15 og oppover. Behandlingen er frivillig og det forventes at pasientene er aktive deltakere. Pasientene må være innstilt på å arbeide med de opprettholdende mekanismene, og må derfor inneha motivasjon for endring.

Brosjyre på CBT-E finner du her.

Kognitiv atferdsterapi i CBT-E for overspisingslidelse i gruppe

Kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (CBT-E) er den best vitenskapelige dokumenterte
behandlingsformen for overspisingslidelse. Modellen legger til grunn at overopptatthet
at vekt, kroppsfigur og kontroll over matinntak er viktige opprettholdende mekanismer i
en spiseforstyrrelse. I behandlingen fokuseres det på disse opprettholdende mekanismene.


Neste gruppe:

Uke 9/2021: Mandag 01.mars  - fredag 05.mars 2021

Brosjyre på  overspisingslidelse i gruppe finner du her.

Temperamentbasert Terapi med Støtte (Temperament-Based Therapy with Supports; TBT-S)

Temperamentbasert Terapi med Støtte (Temperament-Based Therapy with Supports; TBT-S) er en persontilpasset, intensiv terapi som kombinerer hjerneforskning med evidensbasert behandling. TBT-S gir deltakerne praktiske forklaringsmodeller som kan anvendes i hverdagssituasjoner. Behandlingen strekker seg over fem sammenhengende dager, mandag til fredag. TBT-S kombinerer gruppe- og individualterapi med psykoedukasjon og er tilpasset personer over 18 år. Deltakelse i programmet krever at pasienten har med seg minst én (maks 4) støtteperson (foreldre, søsken, samboer, venn e.l.) som forplikter seg til å delta ved hele behandlingsforløpet.


TBT-S kan være nyttig for alle former for spiseforstyrrelser, men er spesielt rettet mot utfordringer knyttet til angst, «spiseforstyrrelsesstøy» og tvang, og hvor man kan gjenkjenne seg i personlighetstrekk som perfeksjonisme, rigiditet og detaljfokus. Behandlingen er frivillig og det forutsettes at både pasienter og støttepersoner er aktive deltakere i uken.

Krav til deltakelse: Pasientens alder skal være over 18 år, ha en BMI fra 15 og oppover, og ha minst én støtteperson som deltar på hele behandlingsforløpet.

Behandlingskomponenter
• Psykoedukasjon
• Verktøy fra dialektisk atferdsterapi (DBT)
• Øvelser for støttepersoner
• Måltidsveiledning
• Erfaringsverktøy
• Veiledning fra klinisk ernæringsfysiolog
• Nevrobiologisk forskningsoppdatering
• Avtale for tilfriskning og støtte

TBT-S behandlingsuker

Her finner du oversikt over behandlingsuker for TBT-S på RASP


Neste behandlingsuke med TBT-S:

Dato kommer snarlig


TBT-S varer i fem sammenhengende dager. Tre til seks pasienter med støttepersoner (minimum én, maksimum fire støttepersoner pr. pasient) deltar i hver behandlingsuke. Forbehold om avlysning ved færre enn tre pasienter.

Pasientens alder skal være over 18 år, ha en BMI fra 15 og oppover og ha minst én støtteperson som deltar på hele behandlingsforløpet.
Tilbudet gis til pasienter med støttepersoner som er innstilt på å ivareta omsorgen utenfor RASP og til å kunne benytte det lokale hjelpeapparat i størst mulig omfang.
Pasienter som er tilknyttet lokal DPS søkes til behandlingen gjennom vanlige henvisningsrutiner til sykehuset.
Tidsfrist for å søke om plass: inntak fortløpende.

Brosjyre på TBT-S finner du her.Behandling: Barn og unge

I behandling av unge med alvorlig spiseforstyrrelse brukes flerfamilieterapi (FFT). Denne behandlingen bygger på Family-Based Therapy, Maudsley modellen , som er en behandlingsform som setter foreldrene til å håndtere sykdommens symptomer. Flerfamilieterapi er en form for gruppeterapi hvor flere familier arbeider i en gruppe sammen.

Familier med barn og ungdom med spiseforstyrrelser opplever ofte å stå ganske alene i en vanskelig situasjon. En spiseforstyrrelse er en skremmende sykdom, og både familie og ungdommen selv kan bli handlingslammet og redde for å gjøre noe som forverrer situasjonen. Et mål med flerfamiliegruppen er å støtte familien til å stole på og videreutvikle sin egen kompetanse. Ved å bringe familier sammen og etablere muligheter for utvekslinger familiene imellom, skaper vi rom for gjensidige erfaringsutvekslinger, drøfting av problemstillinger og diskusjoner om handlingsalternativer og forståelse. For familiene kan det også være god støtte i å treffe andre familier med lignende erfaringer som kan gjenkjenne situasjoner, bekrefte hverandres opplevelser og støtte hverandre.

Behandlingen har ca. 6 måneders varighet. Familiene samles ca. 5 ganger i løpet av perioden, dette utgjør totalt 10-11 dager. Den første samling varer i 4 dager. 6 - 8 familier deltar i hver flerfamiliegruppe. Tilbudet gis til familier som en støtte til å ivareta omsorgen hjemme og til å kunne benytte det lokale

hjelpeapparat i størst mulig omfang. Familier som er tilknyttet lokal BUP søkes til behandlingen gjennom vanlige henvisningsrutiner til sykehuset.

Les også denne artikkelen om flerfamilieterapi : "Vi tror det er mulig å bli helt frisk"

Oppstartsdatoer for flerfamilieterapi

Undervisning/veiledning

I tillegg til behandling er poliklinikkens ansatte involvert i undervisning og veiledning av annet helsepersonell i helseregionen.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak:  henvisninger


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Inngang A.

Henvend deg i ekspedisjonen i 3. etg. Ekspedisjonen er åpen mellom kl 08.00 og kl 15.30. Det er et venterom i tilknytning til ekspedisjonen.

Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)
Besøksadresse
(Kart)
Kirkeveien 166, bygg 37
Telefon
Smertepoliklinikken: 23 02 61 61 - RASP: +47 23 01 62 30 (08:00-15:30)

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Avvik kan forekomme, konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-ulleval

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Studio Alf Ullevål AS (over Kiwi)

Våre åpningstider er:
Man/ons/fre: 09.00-17.00
Tir/tor: 09.00-19.00
Lør: 09.00-15.00

Telefon: 22 60 67 44.

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon og kjøleskap. Internett er tilgjengelig mot betaling. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00-10.00
Lunsj     12.00-13.00
Middag 16.00-18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

Kontakt:
Telefonnummer til resepsjonen: 21 60 36 00
Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

E-postadresse: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?