OCD-spekterpoliklinikken

OCD-spekterpoliklinikken er en Spesialpoliklinikk som tilbyr kunnskapsbasert og kvalitetssikret utredning og behandling til pasienter med tvangslidelser/OCD i tillegg til utvikling av gruppebaserte behandlingsprogram for lidelser i tvangsspekteret, per i dag begrenset til hårnappings- og hudplukkingslidelse.

Les mer om OCD-spekterpoliklinikken

OCD-spekterpoliklinikken

OCD-spekterpoliklinikken er en spesialpoliklinikk med følgende oppgaver:

Behandling

Behandling ved OCD:

Eksponering med responsprevensjon (lenke til nettside)


Behandling ved Hårnapping og Hudplukking:

Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) i kombinasjon med Vaneendringstrening (HRT) (link)

Henvisningsrutiner

Ved mistanke om tvangslidelse, hudplukking eller hårnapping foretas en kartlegging i hht Pakkeforløp for tvangslidelse (OCD) eller Pakkeforløp for psykisk helse og rus før pasienten henvises fra fastlege eller andre til lokalt DPS (spesialisthelsetjenesten) som vurderer rett til helsehjelp. Somatisk status avklares hos fastlege. Ved begrunnet mistanke eller tvil om diagnosen, vurderer lokalt DPS behov for utredning/behandling av andre tilstander før pasienten overføres/viderehenvises OCD-spekterpoliklinikken. Lokalt DPS bør ha/beholde behandlingsansvaret også når pasienten er i pakkeforløp for tvangslidelse (OCD). I pakkeforløp for annen psykisk lidelse (TTM og SPD) kan dette overføres OCD-spekterpoliklinikken ved behandlingsstart når det ikke foreligger annen behandlingskrevende samsyklighet/komorbid lidelse.


Henvisningen må i tillegg til basisutredning inneholde:

 • Klinisk vurdering 
 • Differensialdiagnostisk vurdering, eventuelt med vedlegg av relevante epikriser fra andre distanser.

Henvisningen må også inneholde administrative opplysninger om bl.a. rettighetsvurdering:

 • Når ble første gangs henvisning mottatt for aktuell lidelse? (ansiennitetsdato)
 • Resultatet av rettighetsvurdering: Rett eller ikke rett til prioritert helsehjelp?
 • Hvilken type helsehjelp skal pasienten ha: utredning eller behandling?
 • Hva er dato for frist start helsehjelp?
 • Er helsehjelpen påbegynt? (fristen innfridd)
 • Hvis ja; når?

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak henvisninger

Oslo Universitetssykehus
Henvising Psykisk helsevern voksne
Postboks 4956
0424 Oslo
Henvisningen merkes tydelig: OCD-spekterpoliklinikken

Kvalitetssikring, forskning og fagutvikling

Kvalitetssikring:
Systematiske evalueringer før, under og etter behandling av alle enhetens målgrupper

Forskning/Prosjekter:

Prosjekter klinisk forankret i enheten:

 • The Norwegian Trichotillomania Project (NorTriP)
 • The Norwegian Skin Picking Project (NorSkiP)
 • Tourette Tics prosjektet (NorTics)
Interne samarbeidsprosjekter i avdeling NOR, OUS
 • “Undersøkelse om overlappende symptomer mellom spiseforstyrrelser og tvangslidelse» 
 • "The Norwegian Trichotillomania and Skin picking Project for genetics (NorTriHp-Gen) Biobankprosjektet
Samarbeidsprosjekter med Helse Bergen
 • “New treatment strategies for difficult to treat anxiety patients: A randomized placebo controlled multi-center study”
 • “Changing the specialist mental health care: the concentrated treatment format”.

Fagutvikling:
Kurs, veiledning og undervisning til kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Opplæringsklinikk i 4-dagers formatet.
Psykologstudenter i hovedpraksis.
  
Samarbeidsrelasjoner:

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sognsvannsveien 21
Bygg 5, Gaustad Sykehus


Pakkeforløpskoordinator treffes på telefonnummer: 22923972


Telefon
22 92 39 72 (hverdager mellom 13-15)
Postadresse
Oslo Universitetssykehus HF
Angst- og tvangslidelsespoliklinikken
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Gaustad sykehus - bygg 5
Besøksadresse
Sognsvannsveien 21 (Kart)
0372 Oslo
Besøkstider
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30
Telefon
22 92 39 72
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30

Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se www.ruter for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Hotell

​Hotell på Gaustad sykehus

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet.

Bestilling
Det er behandlende lege ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet som avgjør hvilke pasienter som får rekvisisjon for å bo på hotellene. Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Ved ledig kapasitet kan alle som ønsker det leie rom eller besøke restauranten i hotellet. Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkle og doble, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, internett og TV.

Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Restaurantens åpningstider:
Mandag-Fredag
Frokost 07:00 - 09:00
Lunsj 11:30-13:00
Middag: 16:00-18:00
Kveldsmat: 19:30-20:30

Lørdag og søndag
Frokost 08:00-10:00
Lunsj 12:00-13:00
Middag: 16:00-18:00

Kontakt resepsjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Kart over Gaustad sykehus

​Kart over Gaustad sykehus

Se kart her

Kirke

​Gaustad kirke

Kirken på Gaustad sykehus er i bygg 4, tårnbygget. Kirken er åpen mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00.

Hverdagsmesse med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Museum

​Museum på Gaustad sykehus (bygg 11)


Museet på Gaustad er sommerstengt fra og med 27. juni til og med 15. august

Oslo universitetssykehus har fire museer. Ett av disse er på Gaustad sykehus.

Åpningstider:
Hver onsdag fra kl 11.30 - 14.00. Omvisning etter avtale.

Ta kontakt med resepsjonen på Gaustad, tlf:  22 92 35 00
Prisen er 30 kr for voksen og 300 kr for grupper på mer enn 10 personer. Pasienter og ansatte kommer gratis inn.

Se også sykehus museenes hjemmeside på http://sykehushistorier.no/ous

Kontakt:
Telefonnummer: 22 92 35 00 (resepsjonen), 22 02 92 77 (museet). 

Adresse: 
Sognsvannsvn 21, 0372 Oslo
bygning 11,
Gaustad sykehus

Brosjyrer
Brosjyre Guastad museum.pdf

Brosjyre over alle museene

 

Fant du det du lette etter?