OCD-spekter poliklinikken

Poliklinikken ble etablert i 1996 som en spesialpoliklinikk for angstlidelser. I 2014 ble det besluttet å legge OCD teamet for OUS, Lovisenberg og Diakonhjemmet til angstpoliklinikken og driften ble gradvis lagt om fra behandling av angstlidelser til behandling av tvangslidelser (OCD) og utvikling av gruppebaserte behandlingsprogram for lidelser i tvangsspekteret.

Les mer om OCD-spekter poliklinikken

OCD-spekter poliklinikken

Målgrupper og opptaksområder
Tvangslidelse/OCD (Obsessive Compulsive Dsorder): Områdefunksjon for OUS, Lovisenberg og Diakonhjemmet.
Hårnappingslidelse/TTM (Trikotillomani) og Hudplukkingslidelse/SPD (Skin Picking Disorder : Prosjekter med primær opptaksområde Helse Sør-Øst, men pasienter fra andre regionale HF kan også søkes inn etter nærmere avtale
Tourette tics: Prosjekt med opptaksområde begrenset til Helse Sør-Øst, men hvor inklusjon er foreløpig avsluttet.

Henvisningsrutiner/Generell informasjon
For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten/DPS. Ditt lokale DPS vil da på bakgrunn av proriteringsveilederen ”Psykisk helsevern for voksne” avgjøre om du har krav på behandling. Etter en slik vurdering ved lokalt DPS, blir det sendt sekundærhenvisning til OCD-spekter poliklinikken. Utredning og behandling ved OCD-spekter poliklinikken er avgrenset til  den aktuelle lidelsen og foregår i et begrenset tidsrom. Mange som er rammet av OCD og OCD spekterlidelser har også tilleggslidelser med behov for oppfølging utover det spesialpoliklinikken kan tilby. Dette må da ivaretas i andre deler av helsetjenesten.

Dersom du har et rus- eller medikamentmisbruk vil dette ikke være forenlig med vårt behandlingstilbud og du må få behandling for dette først. Eventuell bruk av beroligende medisiner må trappes ned og være avsluttet før behandlingsstart.  Derimot vil bruk av antidepressiv medikasjon eller medikamentell behandling for annen psykisk lidelse vanligvis ikke være til hinder for behandling. Hvis du er i tvil kan du eller din behandler ta kontakt på forhånd.

Henvisning fra DPS må i tillegg til bakgrunnsinformasjon inneholde beskrivelse av aktuelle symptomer samt følgende administrative opplysninger:
• Når ble første gangs henvisning mottatt for aktuell lidelse?
• Aktuell rettighetsvurdering
• Frist for start utredning
• Er helsehjelpen påbegynt
• Hvis ja, når?

Dersom pasienten vurderes å tilhøre vår målgruppe, vil vedkommende bli innkalt til en vurderingssamtale ca 4- 8 uker etter mottatt henvisning. Hensikten med denne er å avklare om det foreligger en tvangslidelse eller tvangsrelatert lidelse som vil kunne nyttiggjøre seg vårt behandlingstilbud. Pasienten vil da få beskjed om ventetid på videre utredning og behandling.

Kvalitetssikring/forskning/undervisning
Vi kvalitetssikrer og forsker på all behandling gitt i enheten. For å sikre best mulig behandling vil pasienter bli bedt om å fylle ut kartleggingsskjemaer både før, under og etter behandlingen. Vi vil også kunne ta opp behandlingen på video med tanke på veiledning av terapeuter. Det foregår også veiledning og undervisning av studenter i tilknytning til enheten. Dette innebærer at pasienter vil kunne bli forespurt om å delta i denne undervisningen. Mer informasjon om dette vil bli gitt i forbindelse med oppmøte.

Behandlingsprogram for de ulike målgruppene
Tvangslidelse/OCD (Obsessive Compulsive Disorder)
Eksponering med respons prevensjon (ERP)
Behandling foregår primært i grupper over 4 intensive dager:


Hårnappingslidelse/TTM (Trikotillomani)

Vaneendringstrening/HRT i kombinasjon med Aksept og forpliktelsesterapi/ACT
Behandlingen prøves ut i form av gruppeterapi


Hudplukkingslidelse/SPD (Skin Picking Disorder/Dermatillomani)

Vaneendringstrening/HRT i kombinasjon med Aksept og forpliktelsesterapi/ACT
Behandlingen prøves ut i form av gruppeterapi


Tourette tics (prosjekt, hvor inklusjon er foreløpig avsluttet)

Vaneendringstrening/HRT
Behandlingen prøves ut i form av gruppeterapiHenvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak henvisninger


Oslo Universitetssykehus
Henvising Psykisk helsevern voksne
Postboks 4956
0424 Oslo

Henvisningen merkes tydelig: Angst- og tvangslidelsespoliklinikken.

Kontakt

Oppmøtested

Sognsvannsveien 21
Bygg 5, Gaustad Sykehus


Pakkeforløpskoordinator treffes på telefonnummer: 22923972


Telefon
22923972 (hverdager mellom 13-15)
Postadresse
Oslo Universitetssykehus HF
Angst- og tvangslidelsespoliklinikken
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Gaustad sykehus - bygg 5
Besøksadresse
Sognsvannsveien 21 (Google maps)
0372 Oslo
Besøkstider
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30
Telefon
22923972
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30

Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se www.ruter for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Hotell

​Hotell på Gaustad sykehus

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet.

Bestilling
Det er behandlende lege ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet som avgjør hvilke pasienter som får rekvisisjon for å bo på hotellene. Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Ved ledig kapasitet kan alle som ønsker det leie rom eller besøke restauranten i hotellet. Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkle og doble, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, internett og TV.

Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 -09.00
Lunsj      11.30 -13.00
Middag 16.30 -18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 -10.00
Lunsj     12.00 -13.00
Middag 16.00 -18.00

Kontakt resepsjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Pasientreiser

Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Pasientreiser

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Kart over Gaustad sykehus

​Kart over Gaustad sykehus

Se kart her

Kirke

​Gaustad kirke

Kirken på Gaustad sykehus er i bygg 4, tårnbygget. Kirken er åpen mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00.

Hverdagsmesse med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Museum

​Museum på Gaustad sykehus (bygg 11)


Museet på Gaustad er sommerstengt fra og med 27. juni til og med 15. august

Oslo universitetssykehus har fire museer. Ett av disse er på Gaustad sykehus.

Åpningstider:
Hver onsdag fra kl 11.30 - 14.00. Omvisning etter avtale.

Ta kontakt med resepsjonen på Gaustad, tlf:  22 92 35 00
Prisen er 30 kr for voksen og 300 kr for grupper på mer enn 10 personer. Pasienter og ansatte kommer gratis inn.

Se også sykehus museenes hjemmeside på http://sykehushistorier.no/ous

Kontakt:
Telefonnummer: 22 92 35 00 (resepsjonen), 22 02 92 77 (museet). 

Adresse: 
Sognsvannsvn 21, 0372 Oslo
bygning 11,
Gaustad sykehus

Brosjyrer
Brosjyre Guastad museum.pdf

Brosjyre over alle museene

 

Nyheter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.