HELSENORGE

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)

NKSU skal samle, utvikle og spre kompetanse om sykdomsrelatert underernæring i helsetjenesten i hele landet.

Formålet med dette er å sikre en bedre og mer enhetlig kvalitet på pasienttilbudet hvor ernæring inngår som en integrert del av den medisinske behandlingen.

Fant du det du lette etter?