HELSENORGE

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst

Vi skal være en ledende aktør innen kunnskapsbasert lindrende behandling i helseregionen Sør-Øst, å bygge opp og spre kompetanse i fagfeltet samt å være en aktiv pådriver for ulike organiserte kompetansenettverk i palliasjon.

Fant du det du lette etter?