Pårørende

Pårørende er en viktig ressurs for den alvorlig syke og døende pasient. De kjenner pasienten, og kan gi viktig og utfyllende informasjon til helsepersonell. Det kan ofte være behov for samtaler med pasienten og pårørende sammen, men også for egne samtaler med pårørende.

Kartlegging av pårørendes behov (CSNAT)

Kartlegging av pårørendes behov som omsorgsgiver - CSNAT

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon - Pårørende

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon - Pårørende

Pårørendeveilederen

Pårørendeveilederen

Barn som pårørende

Pårørendeveilederen, Informasjon og støtte til barn som pårørende Pårørende - barn som etterlatte

Etterlatte

Når en av våre nærmeste dørArv, skifte, testamente og gravferd
Fant du det du lette etter?