Seksjon for sengeposter (AKB)

Velkommen til seksjon for sengeposter ved Avdeling for kreftbehandling.

Seksjonsleder: Ragnhild Mæhle Kaurin

Les mer om Seksjon for sengeposter (AKB)

Seksjon for sengeposter (AKB)

Seksjonen består av totalt 5 sengeposter, 3 enheter på Radiumhospitalet og 2 enheter på Kreftsenteret på Ullevål. Alle enhetene har 24/7 drift, og seksjonen har totalt 123 sengeplasser.

Aktiviteten i sengepostene består av utredning og behandling med kjemoterapi, stråleterapi og kirurgi, samt ulike former for symptomlindring. Det samarbeides tett med lokalsykehus og primærhelsetjenesten.

Almenntilstand, tilleggsdiagnoser og aktuell behandling bestemmer om det er behov for innleggelse i sengepost.

Seksjonen er tilknyttet følgende enheter:

Onkologisk sengepost 2. etasje, UllevålOnkologisk sengepost 3. etasje, Ullevål Sengepost A6, RadiumhospitaletSengepost A7, RadiumhospitaletSengepost A8, Radiumhospitalet

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Lymfekreft (lymfom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lymfekreft-lymfomLymfekreft (lymfom)LLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft

Onkologisk sengepost 2. etasje - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/onkologisk-sengepost-2-etasje-ullevalOnkologisk sengepost 2. etasje - Ullevål
Onkologisk sengepost 3. etasje - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/onkologisk-sengepost-3-etasje-ullevalOnkologisk sengepost 3. etasje - Ullevål
Sengepost A6 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/sengepost-a6-radiumhospitaletSengepost A6 - Radiumhospitalet
Sengepost A7 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/sengepost-a7-radiumhospitaletSengepost A7 - Radiumhospitalet
Sengepost A8 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/sengepost-a8-radiumhospitaletSengepost A8 - Radiumhospitalet

Fant du det du lette etter?