Føde/Barsel A Ullevål

Føde/Barsel A er en kombinert føde og barsel seksjon med ca. 3250 fødsler pr. år og 13 senger for kvinner, nyfødte og familier med komplikasjoner i barseltiden.

Les mer om Føde/Barsel A Ullevål

Føde/Barsel A Ullevål

Ved henvendelse til fødeavdelingen vil vi at du skal ringe føde/gyn mottaket, tlf: 23027550

Jordmor vurderer i telefonsamtalen om du skal komme inn til en kontroll og om du skal innlegges på fødeavdelingen.

Kvinner som blir lagt inn på fødeavdelingen, er kvinner med rier som er i aktiv fødsel, kvinner som skal sette i gang fødselen, kvinner som skal forberedes til planlagt keisersnitt og noen kvinner som trenger observasjon.

På fødeavdelingen får du tildelt en fødestue hvis du er i fødsel. Skal du sette i gang fødselen får du en seng på ventestuen.

Du som skal ha et keisersnitt, har i forkant fått beskjed om når du skal møte, og på hvilke fødeavdeling.

2-3 timer etter fødsel vil vi flytte deg videre til barsel. Barseltilbudet er enten på barselhotellet, hvis alt er normalt eller barsel A hvis du eller barnet har behov for medisinsk oppfølging. På barselhotellet er det tilbud om enerom eller familierom. Barsel A  har to enrom og 6 dobbeltrom: Det er tilbud om familierom hvis mulig. Lengden på barseloppholdet er vanligvis standardisert, men med individuelle og kapasitetsmessige tilpasninger.

Etter hjemreise får enkelte pasienter med særlige behov de første 14 dagene tilbud om oppfølging på vår barselpoliklinikk. Helsestasjonene overtar den vanlige barseloppfølgingen av mor, barn og familien etter hjemreise.

Velkommen til Føde/barsel A. Et godt team av barnepleiere, jordmødre og leger står klare til å ta vare på dere gjennom fødsel og barseltid.

Kontakt

Oppmøtested
Kirkeveien 166, 0407 Oslo. Bygg 8. 2. etg.
Telefon
23015680 /82/83
Døgnåpent føde/gyn mottak: Alle henvendelser som gjelder fødselshjelp skal rettes til føde/gyn mottak på telefon 23027550
Besøksadresser og praktisk informasjon
 

Amming, føde/barsel A på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/amming-fodebarsel-a-pa-ulleval-sykehusAmming, føde/barsel A på Ullevål sykehusAAmmingAmmingAmmingAmming

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.