HELSENORGE

Svangerskap Ullevål

Svangerskap Ullevål er en egen seksjon i Fødeavdelingen OUS/Ullevål. Seksjonen består av  tre enheter: Svangerskapspoliklinikk, Føde/gyn mottak og Observasjonspost for gravide. Fødeavdelingen har også organisert sekretærfunksjonen i Perinatalkomiteen, Kompetanseenheten med fagutviklingsjordmor og Ullevål-team inn i Seksjon svangerskap. Alle henvisninger må gå til enhetene via Sentralt henvisningsmottak, Oslo Universitetssykehus HF Obstetrikk, Pb 4950, 0424 Nydalen.

 

Fant du det du lette etter?