Svangerskap Ullevål

Svangerskap Ullevål er en egen seksjon i Fødeavdelingen OUS/Ullevål.
Seksjonen består av  3 enheter, Svangerskapspoliklinikk, Føde/gyn mottak og Observasjonspost for gravide.
Fødeavdelingen har også organisert sekretærfunksjonen i Perinatalkomiteen, Kompetanseenheten med fagutviklingsjordmor og Ullevål-team inn i Seksjon svangerskap.
Alle henvisninger må gå til enhetene via Sentralt henvisningsmottak, Oslo Universitetssykehus HF Obstetrikk, Pb 4950, 0424 Nydalen.

 

Les mer om Svangerskap Ullevål

Svangerskap Ullevål

Svangerskapspoliklinikken er en henvisningspoliklinikk for pasienter med patologiske svangerskap. Poliklinikkens jordmødre ivaretar også tilbudet om ultralydscreening i 18. svangerskapsuke. Henvisninger rettes til Sentralt henvisningsmottak, Oslo Universitetssykehus HF Obstetrikk, Pb 4950, 0424 Nydalen, eller på telefon 22119841.

Svangerskapspoliklinikken organiserer også et tilbud til gravide om samtaler hvis svangerskap og/eller fødsel/barsel er en særskilt utfordring, "Gaia - samtaler". Henvisninger til "Gaia - samtaler" må gå via Sentralt henvisningsmottak, Oslo Universitetssykehus HF Obstetrikk, Pb 4950, 0424 Nydalen.

Ullevål-team er et tilbud til gravide med utfordringer knyttet til rus, psykiatri, og eller psykososisle forhold. Teamet består av jordmødre og sosionom. Alle henvendelser om behov for oppfølging kan rettes til Sentralt henvisningsmottak, Oslo Universitetssykehus HF Obstetrikk, Pb 4950, 0424 Nydalen.

 

Kontakt

Oppmøtested
Kirkeveien 166, 0407 Oslo. Kvinneklinikken bygg 8.
Telefon
22119841
mandag - fredag 08:00-15:15
Døgnåpent føde/gyn mottak: Alle henvendelser som gjelder fødselshjelp skal rettes til føde/gyn mottak på telefon 23027550
Besøksadresser og praktisk informasjon

Vaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-berer-et-rhd-positivt-barnVaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.

Føde – gyn mottakhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ulleval/fode-gyn-mottakFøde – gyn mottak
Observasjonsposten for gravidehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ulleval/observasjonsposten-for-gravideObservasjonsposten for gravide
Svangerskapspoliklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ulleval/svangerskapspoliklinikkenSvangerskapspoliklinikken

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.