Svangerskap Ullevål

Svangerskap Ullevål er en egen seksjon i Fødeavdelingen OUS/Ullevål. Seksjonen består av  tre enheter: Svangerskapspoliklinikk, Føde/gyn mottak og Observasjonspost for gravide. Fødeavdelingen har også organisert sekretærfunksjonen i Perinatalkomiteen, Kompetanseenheten med fagutviklingsjordmor og Ullevål-team inn i Seksjon svangerskap. Alle henvisninger må gå til enhetene via Sentralt henvisningsmottak, Oslo Universitetssykehus HF Obstetrikk, Pb 4950, 0424 Nydalen.

 

Les mer om Svangerskap Ullevål

Svangerskap Ullevål

Svangerskapspoliklinikken er en henvisningspoliklinikk for pasienter med patologiske svangerskap. Poliklinikkens jordmødre ivaretar også tilbudet om ultralydscreening i 18. svangerskapsuke. Henvisninger rettes til Sentralt henvisningsmottak, Oslo Universitetssykehus HF Obstetrikk, Pb 4950, 0424 Nydalen, eller på telefon 22119841.

Gaia-samtaler

Svangerskapspoliklinikken organiserer også et tilbud til gravide om samtaler hvis svangerskap og/eller fødsel/barsel er en særskilt utfordring, "Gaia-samtaler". Henvisninger til "Gaia-samtaler" må gå via Sentralt henvisningsmottak, Oslo Universitetssykehus HF Obstetrikk, Pb 4950, 0424 Nydalen.

Ullevål-team

Ullevål-team er et tilbud til gravide og fødende (og eventuelt partner) med ulike utfordringer svangerskapet som psykiske vansker, rus og/eller en vanskelig livssituasjon.

Teamet er tverrfaglig og består av to jordmødre og en klinisk sosionom som alle har spesialkompetanse. Ullevål-team har tett samarbeid med fødselslege, pediater, psykolog og psykiater.

Ullevål-team tilbyr samtaler og koordinerer samarbeid med ulike instanser som er i kontakt med gravide og evt partner. Teamet har ansvar for å tilrettelegge på best mulig måte i svangerskapet, rundt fødsel og opphold på barselavdelingen og eventuelt nyfødtintensiv. Målsetting er at det ufødte barnet / det nyfødte barnet skal ivaretas på best mulig måte til riktig tid.

Samarbeidspartnere, i tillegg til kvinneklinikkens fødeenheter, er helsestasjon, fastlege, NAV sosialtjeneste, barneverntjeneste, institusjoner med oppfølging av rusavhengighet og av psykiske plager, Prosenteret, krisesenter, kriminalomsorg og kvinnen selv/familien.

Hos oss får du tilbud om:

  • Samtaler alene eller med partner/andre i svangerskapet
  • Koordinering og samarbeid med ulike instanser som er aktuelle i kontakt med den gravide og/eller partner
  • Henvisning til ulike instanser ved behov
  • Individuell plan for fødsel og oppholdet på sykehuset i samarbeid med den gravide
  • Omvisning på fødeavdelingen
  • Oppfølgingssamtale under barseloppholdet

Ullevål-team ønsker skriftlige henvisninger som er kjent for kvinnen.

Alle henvendelser om behov for oppfølging kan rettes til Sentralt henvisningsmottak, Oslo Universitetssykehus HF Obstetrikk, Pb 4950, 0424 Nydalen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Kirkeveien 166, 0407 Oslo. Kvinneklinikken bygg 8.
Telefon
22 11 98 41
mandag - fredag 08:00-15:15
Døgnåpent føde/gyn mottak: Alle henvendelser som gjelder fødselshjelp skal rettes til føde/gyn mottak på telefon 23027550
Besøksadresser og praktisk informasjon

Vaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-berer-et-rhd-positivt-barnVaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.

Føde – gyn mottakhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ulleval/fode-gyn-mottakFøde – gyn mottak
Observasjonsposten for gravidehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ulleval/observasjonsposten-for-gravideObservasjonsposten for gravide
Svangerskapspoliklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ulleval/svangerskapspoliklinikkenSvangerskapspoliklinikken

Fant du det du lette etter?