HELSENORGE

Observasjonsposten for gravide

Observasjonsposten for gravide på Ullevål sykehus er en sengepost  for syke gravide kvinner og for barselkvinner med alvorlig syke barn inneliggende på nyfødtintensiv avdeling. Skal fødselen igangsettes blir denne behandlingen enkelte ganger startet på Obsevasjonsposten. Enheten har 7 enerom og 4 dobbeltrom.

Enheten samarbeider tett med avdeling for fostermedisin, svangerskapspoliklinikken og fødeseksjonene ved Fødeavdelingen i OUS.

Fant du det du lette etter?