HELSENORGE

Forskning og utvikling (Kvinneklinikken)

Forskning og utvikling ved Kvinneklinikken foregår både organisert under de kliniske avdelingene Fostermedisin og Reproduksjonsmedisin, samt i Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Forsknings- og utviklingsavdelingen skal yte støtte og rådgivning til all forskningsaktivitet ved Kvinneklinikken, både i planlegging, gjennomføring og avslutningsfaser.

Forsknings- og utviklingsavdelingen ledes av Ingvil Krarup Sørbye. 

_______________________________________________________________________________________

Research and development at the Department of Gynecology and Obstetrics is organised under the clinical departments Fetal Medicine and Reproductive medicine, as well as in the Research and Development Department.

 

The Research and Development Department provides support and advice to all research activities at the Department of Gynaecology and Obstetrics, involving planning, implementation and closeout phases.

 

The Research and Development Department is headed by Dr. Ingvil Krarup Sørbye, MD, PhD.


Fant du det du lette etter?