HELSENORGE

Gynekologisk sengepost

Ved gynekologisk sengepost gir vi behandling til kvinner med ulike gynekologiske tilstander. Vi har 23 heldøgnsenger og 6 senger til dagpasienter.

De fleste pasienter som kommer til innleggelse hos oss kommer til planlagt kirurgiske inngrep, men vi tar også i mot pasienter som kommer inn som øyeblikkelig hjelp.

Vi har tett samarbeid med gynekologisk poliklinikk, føde-gyn mottak, operasjonsavdelingen, postoperativ, dagkirurgen og fødeavdelingene.

De fleste pasientrommene har plass til 2 eller 3 pasienter. Ved spesielle behov har vi noen få enerom.

Du vil møte både leger, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, postverter, sekretærer, sosionomer og renholdspersonalet her hos oss.

Fant du det du lette etter?