HELSENORGE

Operasjon gyn/føde

Kvinneklinikken har operativ virksomhet både ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet. 

Seksjon Operasjon Gyn/føde tilhører Gynekologisk avdeling og ligger på Ullevål sykehus/Bygg 8/4.etasje.

Seksjonen har til sammen 5 operasjonsstuer og vi utfører både planlagte og øyeblikkelig hjelp operasjoner innenfor fagfeltene gynekologi og obstetrikk. En stor andel av virksomheten foregår dagkirurgisk.

Seksjon operasjon Gyn/føde har en egen Instrumentenhet i underetasjen, som steriliserer og klargjør instrumenter og utstyr til bruk i pasientbehandlingen.

Fant du det du lette etter?