HELSENORGE

Postoperativ/Dagkirurgi i Gynekologisk avdeling

Seksjonen består av to enheter:

Postoperativ enhet:

Enheten har ni sengeplasser med pasienter fra hele Kvinneklinikken, som trenger kontinuerlig overvåkning i forbindelse med en operasjon. Det kan være pasienter med gynekologiske inngrep eller føde/barsel pasienter med komplikasjoner i forbindelse med fødsel eller barsel. Pasientene ligger til overvåkning fra timer til dager.

Dagkirurgisk enhet:

Enheten har 14 sengeplasser til pasienter som skal til dagkirurgiske inngrep. Sengene er på et stort rom med gardiner mellom hver pasienten for å skjerme for innsyn. Pasientene kommer på ulike tidspunkt og reiser hjem samme dag.

Fant du det du lette etter?