HELSENORGE

Akuttmedisinsk avdeling

Avdelingens hovedoppgave er å tilby rask diagnostikk og behandling ved alle typer akutte indremedisinske tilstander. Vi er lokalisert ved OUS Ullevål sykehus, har også lokalsykehusfunksjon og ivaretar de dårligste indremedisisnke pasientene i Helse Sør-Øst.
Avdelingen har to sengeavsnitt: Medisinsk observasjonspost (17 senger) og Medisinsk intensiv (10 senger). 
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE medisin er også tilknyttet Akuttmedisinsk avdeling.

Fant du det du lette etter?