Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Avdelingen driver utredning, behandling og forskning innen diabetes, sykelig overvekt, lipidforstyrrelser og forebyggende medisin, osteoporose, tyreoidea, hypofyse og binyresykdommer samt arbeidsrelaterte sykdommer.

Les mer om Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Avdelingen har den største polikliniske virksomheten i medisinsk klinikk med over 30.000 konsultasjoner i året. Den består av 10 seksjoner og har aktivitet i 5 ulike bygg med forskjellige lokaliseringer i Oslo universitetssykehus (se våre enheter under). Vi samarbeider nært med en rekke andre enheter ved sykehuset.

Avdelingen har i tillegg betydelig forsknings-, undervisnings- og opplæringsvirksomhet.

Avdelingen har ikke egen sengepost, men endokrinologiske seksjoner disponerer dag senger ved Rikshospitalet og ved Aker sykehus, og ved behov senger for inneliggende pasienter i Nyremedisinsk seksjon ved Rikshospitalet og i Generell indremedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus. Seksjon for sykelig overvekt disponerer senger i Urologisk sengepost ved Aker sykehus.

Avdelingsleder er Lene Kristine Seland

Telefonnummer til våre seksjoner:

Endokrinologisk poliklinikk og Seksjon for diabetes (Bygg 98 Aker):
Telefon: 22 89 46 30 Telefontid: 08.00-11.30 og 13.00-15.00

Sykelig overvekt (Bygg 6, 4 etg, Aker):
Telefon: 22 89 48 68 Telefontid: 09.00-11.00 og 12.00-14.00

Preventiv kardiologi (Bygg 6, 4 etg,  Aker ):
Telefon: 22 89 48 08 Telefontid: 08.00-11.30 og 13.00-15.00

Miljø og arbeidsmedisin ( Bygg 19 Ullevål):
Telefon: 22 11 79 35 Telefontid: 09.00-15.00

Lipidklinikken (Forskningsveien 2 B):
Telefon 23 07 56 10 Telefontid: 09.00-11.00 og 13.30-14.30 (fredag 09.00-11.00)

Spesiell endokrinologi ( Rikshospitalet):
Telefon: 23 07 46 82 Telefontid: 08.30-10.00 og 12.00-13.30

Avdelingsledelse ( Bygg 98 Aker)
Telefon: 22 89 46 77

Kontakt

Oppmøtested
For kontaktinformasjon til de ulike seksjonene, se over (les mer om avdelingen). 
Besøksadresser og praktisk informasjon

Akromegalihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akromegaliAkromegaliAAkromegaliAkromegaliAkromegaliAkromegali
Akromegali-behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akromegali-behandlingAkromegali-behandlingAAkromegali - behandlingAkromegali - behandlingAkromegali - behandlingAkromegali - behandling
Akromegali-utredninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akromegali-utredningAkromegali-utredningAAkromegali - utredningAkromegali - utredningAkromegali - utredningAkromegali - utredning
Diabetes type 1 på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-type-1-pa-aker-sykehusDiabetes type 1 på Aker sykehusDDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1
Diabetes type 1 på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-type-1-pa-rikshospitaletDiabetes type 1 på RikshospitaletDDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1
Diabetes type 2 på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-type-2-pa-aker-sykehusDiabetes type 2 på Aker sykehusDDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2
Diabetes type 2 på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-type-2-pa-rikshospitaletDiabetes type 2 på RikshospitaletDDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2
Hypofyseadenom - operasjon på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofyseadenom-operasjon-pa-rikshospitalet-endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinHypofyseadenom - operasjon på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)HHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjon
Hypofyseadenom - utredning på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofyseadenom-utredning-pa-rikshospitalet-endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinHypofyseadenom - utredning på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)HHypofyseadenom - utredningHypofyseadenom - utredningHypofyseadenom - utredningHypofyseadenom - utredning
Hypofyseadenom på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofyseadenom-pa-rikshospitalet-endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinHypofyseadenom på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)HHypofyseadenomHypofyseadenomHypofyseadenomHypofyseadenom
Hypofysesviktbehandling på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofysesviktbehandling-pa-rikshospitalet-endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinHypofysesviktbehandling på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)HHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandling
Scintigrafi av skjoldbruskkjertelenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/scintigrafi-av-skjoldbruskkjertelenScintigrafi av skjoldbruskkjertelenSScintigrafi av skjoldbruskkjertelenScintigrafi av skjoldbruskkjertelenScintigrafi av skjoldbruskkjertelenScintigrafi av skjoldbruskkjertelen

Lipidklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/lipidklinikkenLipidklinikken
Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (FH)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/nasjonal-kompetansetjeneste-for-familier-hyperkolesterolemi-fhNasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (FH)
Seksjon for diabeteshttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-diabetesSeksjon for diabetes
Seksjon for endokrinologiske poliklinikkerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-endokrinologiske-poliklinikkerSeksjon for endokrinologiske poliklinikker
Seksjon for forskning og utvikling (Endokrin-Overvekt-forebyggende-med)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-forskning-og-utvikling-endokrin-overvekt-forebyggende-medSeksjon for forskning og utvikling (Endokrin-Overvekt-forebyggende-med)
Seksjon for miljø og arbeidsmedisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-miljo-og-arbeidsmedisinSeksjon for miljø og arbeidsmedisin
Seksjon for preventiv kardiologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-preventiv-kardiologiSeksjon for preventiv kardiologi
Seksjon for spesiell endokrinologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-spesiell-endokrinologiSeksjon for spesiell endokrinologi
Seksjon for sykelig overvekthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-sykelig-overvektSeksjon for sykelig overvekt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.