Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Avdelingen driver utredning, behandling og forskning innen diabetes, sykelig overvekt, lipidforstyrrelser og forebyggende medisin, osteoporose, tyreoidea, hypofyse og binyresykdommer samt arbeidsrelaterte sykdommer.

Les mer om Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Avdelingen har den største polikliniske virksomheten i medisinsk klinikk med over 30.000 konsultasjoner i året. Den består av 10 seksjoner og har aktivitet i 4 ulike bygg med forskjellige lokaliseringer i Oslo universitetssykehus (se våre enheter under). Vi samarbeider nært med en rekke andre enheter ved sykehuset.

Avdelingen har i tillegg betydelig forsknings-, undervisnings- og opplæringsvirksomhet.

Avdelingen har ikke egen sengepost, men endokrinologiske seksjoner disponerer dag senger ved Rikshospitalet og ved Aker sykehus, og ved behov senger for inneliggende pasienter i Nyremedisinsk seksjon ved Rikshospitalet og i Generell indremedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus. Seksjon for sykelig overvekt disponerer senger i Urologisk sengepost ved Aker sykehus.

Avdelingsleder er Lene Kristine Seland

Telefonnummer til våre seksjoner:

Endokrinologisk poliklinikk og Seksjon for diabetes (Bygg 98 Aker):

Telefon: 22 89 46 30

Mandag - Torsdag: 08.30-11.30 og 13.00-15.00

Fredag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Sykelig overvekt (Bygg 6, 1 etg, Aker):

Telefon: 22 89 48 68 

Mandag - Torsdag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Fredag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Preventiv kardiologi (Bygg 6, 1 etg,  Aker ):

Telefon: 22 89 48 08 

Mandag - Torsdag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Fredag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Miljø og arbeidsmedisin ( Bygg 19 Ullevål):

Telefon: 22 11 79 35 Telefontid: 09.00-15.00

Lipidklinikken (Bygg 6, 1 etg, Aker):

Telefon 22 89 48 08 

Mandag - Torsdag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Fredag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Spesiell endokrinologi ( Rikshospitalet):

Telefon: 23 07 46 82 Telefontid: 08.30 -10.00 og 12.00-13.30

Avdelingsledelse ( Bygg 98 Aker)

Telefon: 22 89 46 77

Kontakt

Oppmøtested
For kontaktinformasjon til de ulike seksjonene, se over (les mer om avdelingen). 
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.