Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Avdelingen driver utredning, behandling og forskning innen diabetes, sykelig overvekt, lipidforstyrrelser og forebyggende medisin, osteoporose, tyreoidea, hypofyse og binyresykdommer samt arbeidsrelaterte sykdommer.

Les mer om Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Avdelingen har den største polikliniske virksomheten i medisinsk klinikk med over 30.000 konsultasjoner i året. Den består av 10 seksjoner og har aktivitet i 5 ulike bygg med forskjellige lokaliseringer i Oslo universitetssykehus (se våre enheter under). Vi samarbeider nært med en rekke andre enheter ved sykehuset.

Avdelingen har i tillegg betydelig forsknings-, undervisnings- og opplæringsvirksomhet.

Avdelingen har ikke egen sengepost, men endokrinologiske seksjoner disponerer dag senger ved Rikshospitalet og ved Aker sykehus, og ved behov senger for inneliggende pasienter i Nyremedisinsk seksjon ved Rikshospitalet og i Generell indremedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus. Seksjon for sykelig overvekt disponerer senger i Urologisk sengepost ved Aker sykehus.

Avdelingsleder er Lene Kristine Seland

Telefonnummer til våre seksjoner:

Endokrinologisk poliklinikk og Seksjon for diabetes (Bygg 98 Aker):

Telefon: 22 89 46 30 Telefontid: 08.30-11.30 og 13.00-15.00

Sykelig overvekt (Bygg 6, 4 etg, Aker):

Telefon: 22 89 48 68 Telefontid: 09.00-11.00 og 12.00-14.00

Preventiv kardiologi (Bygg 6, 4 etg,  Aker ):

Telefon: 22 89 48 08 Telefontid: 08.30-11.30 og 13.00-15.00

Miljø og arbeidsmedisin ( Bygg 19 Ullevål):

Telefon: 22 11 79 35 Telefontid: 09.00-15.00

Lipidklinikken (Forskningsveien 2 B):

Telefon 23 07 56 10 Telefontid: 09.00-11.00 og 13.30-14.30 (fredag 09.00-11.00)

Spesiell endokrinologi ( Rikshospitalet):

Telefon: 23 07 46 82 Telefontid: 08.30-10.00 og 12.00-13.30

Avdelingsledelse ( Bygg 98 Aker)

Telefon: 22 89 46 77

Kontakt

Oppmøtested
For kontaktinformasjon til de ulike seksjonene, se over (les mer om avdelingen). 
Besøksadresser og praktisk informasjon

Akromegalihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akromegaliAkromegaliAAkromegaliAkromegaliAkromegaliAkromegali
Akromegali-behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akromegali-behandlingAkromegali-behandlingAAkromegali - behandlingAkromegali - behandlingAkromegali - behandlingAkromegali - behandling
Akromegali-utredninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akromegali-utredningAkromegali-utredningAAkromegali - utredningAkromegali - utredningAkromegali - utredningAkromegali - utredning
Benskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre (Aclasta) på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benskjorhet-intravenos-behandling-med-zolendronsyre-aclasta-pa-aker-sykehusBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre (Aclasta) på Aker sykehusBBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyreBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyreBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyreBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre
Benskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre (Aclasta) på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benskjorhet-intravenos-behandling-med-zolendronsyre-aclasta-pa-rikshospitaletBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre (Aclasta) på RikshospitaletBBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyreBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyreBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyreBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre
Benskjørhet (osteoporose) på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benskjorhet-osteoporose-pa-aker-sykehusBenskjørhet (osteoporose) på Aker sykehusBBenskjørhetBenskjørhetBenskjørhetBenskjørhet
Benskjørhet (osteoporose) på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benskjorhet-osteoporose-pa-rikshospitaletBenskjørhet (osteoporose) på RikshospitaletBBenskjørhetBenskjørhetBenskjørhetBenskjørhet
Diabetes type 1 på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-type-1-pa-aker-sykehusDiabetes type 1 på Aker sykehusDDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1
Diabetes type 1 på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-type-1-pa-rikshospitaletDiabetes type 1 på RikshospitaletDDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1
Diabetes type 2 på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-type-2-pa-aker-sykehusDiabetes type 2 på Aker sykehusDDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2
Diabetes type 2 på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-type-2-pa-rikshospitaletDiabetes type 2 på RikshospitaletDDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2
Familiær hyperkolesterolemi - kostholdhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/familier-hyperkolesterolemi-kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kosthold
Hypofyseadenom - operasjon på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofyseadenom-operasjon-pa-rikshospitalet-endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinHypofyseadenom - operasjon på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)HHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjon
Hypofyseadenom - utredning på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofyseadenom-utredning-pa-rikshospitalet-endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinHypofyseadenom - utredning på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)HHypofyseadenom - utredningHypofyseadenom - utredningHypofyseadenom - utredningHypofyseadenom - utredning
Hypofyseadenom på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofyseadenom-pa-rikshospitalet-endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinHypofyseadenom på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)HHypofyseadenomHypofyseadenomHypofyseadenomHypofyseadenom
Hypofysesviktbehandling på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofysesviktbehandling-pa-rikshospitalet-endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinHypofysesviktbehandling på Rikshospitalet (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)HHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandling
Høyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandling på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoyt-stoffskifte-hypertyreose-medikamentell-behandling-pa-aker-sykehusHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandling på Aker sykehusHHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandling
Høyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandling på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoyt-stoffskifte-hypertyreose-medikamentell-behandling-pa-rikshospitaletHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandling på RikshospitaletHHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandling
Kronisk hypoparatyreoidisme på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kronisk-hypoparatyreoidisme-pa-aker-sykehusKronisk hypoparatyreoidisme på Aker sykehusKKronisk hypoparatyreoidismeKronisk hypoparatyreoidismeKronisk hypoparatyreoidismeKronisk hypoparatyreoidisme
Kronisk hypoparatyreoidisme på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kronisk-hypoparatyreoidisme-pa-rikshospitaletKronisk hypoparatyreoidisme på RikshospitaletKKronisk hypoparatyreoidismeKronisk hypoparatyreoidismeKronisk hypoparatyreoidismeKronisk hypoparatyreoidisme
Måling av bentetthet på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/maling-av-bentetthet-pa-aker-sykehusMåling av bentetthet på Aker sykehusMBentetthetsmålingBentetthetsmålingBeintettleik - målingBentetthetsmåling
Måling av bentetthet på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/maling-av-bentetthet-pa-rikshospitaletMåling av bentetthet på RikshospitaletMBentetthetsmålingBentetthetsmålingBeintettleik - målingBentetthetsmåling
Utredning av mistenkt primær hyperparatyreoidisme på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-mistenkt-primer-hyperparatyreoidisme-pa-aker-sykehusUtredning av mistenkt primær hyperparatyreoidisme på Aker sykehusUUtredning av mistenkt primær hyperparatyreoidismeUtredning av mistenkt primær hyperparatyreoidismeUtredning av mistenkt primær hyperparatyreoidismeUtredning av mistenkt primær hyperparatyreoidisme
Utredning av mistenkt primær hyperparatyreoidisme på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-mistenkt-primer-hyperparatyreoidisme-pa-rikshospitaletUtredning av mistenkt primær hyperparatyreoidisme på RikshospitaletUUtredning av mistenkt primær hyperparatyreoidismeUtredning av mistenkt primær hyperparatyreoidismeUtredning av mistenkt primær hyperparatyreoidismeUtredning av mistenkt primær hyperparatyreoidisme

Lipidklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/lipidklinikkenLipidklinikken
Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (FH)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/nasjonal-kompetansetjeneste-for-familier-hyperkolesterolemi-fhNasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (FH)
Seksjon for diabeteshttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-diabetesSeksjon for diabetes
Seksjon for endokrinologiske poliklinikkerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-endokrinologiske-poliklinikkerSeksjon for endokrinologiske poliklinikker
Seksjon for forskning og utvikling (Endokrin-Overvekt-forebyggende-med)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-forskning-og-utvikling-endokrin-overvekt-forebyggende-medSeksjon for forskning og utvikling (Endokrin-Overvekt-forebyggende-med)
Seksjon for miljø og arbeidsmedisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-miljo-og-arbeidsmedisinSeksjon for miljø og arbeidsmedisin
Seksjon for preventiv kardiologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-preventiv-kardiologiSeksjon for preventiv kardiologi
Seksjon for spesiell endokrinologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-spesiell-endokrinologiSeksjon for spesiell endokrinologi
Seksjon for sykelig overvekthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-sykelig-overvektSeksjon for sykelig overvekt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.