Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Avdelingen driver utredning, behandling og forskning innen diabetes, sykelig overvekt, lipidforstyrrelser og forebyggende medisin, osteoporose, tyreoidea, hypofyse og binyresykdommer samt arbeidsrelaterte sykdommer.

Les mer om Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Avdelingen har den største polikliniske virksomheten i medisinsk klinikk med over 30.000 konsultasjoner i året. Den består av 10 seksjoner og har aktivitet i 4 ulike bygg med forskjellige lokaliseringer i Oslo universitetssykehus (se våre enheter under). Vi samarbeider nært med en rekke andre enheter ved sykehuset.

Avdelingen har i tillegg betydelig forsknings-, undervisnings- og opplæringsvirksomhet.

Avdelingen har ikke egen sengepost, men endokrinologiske seksjoner disponerer dag senger ved Rikshospitalet og ved Aker sykehus, og ved behov senger for inneliggende pasienter i Nyremedisinsk seksjon ved Rikshospitalet og i Generell indremedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus. Seksjon for sykelig overvekt disponerer senger i Urologisk sengepost ved Aker sykehus.

Avdelingsleder er Lene Kristine Seland

Telefonnummer til våre seksjoner:

Endokrinologisk poliklinikk og Seksjon for diabetes (Bygg 98 Aker):

Telefon: 22 89 46 30

Mandag - Torsdag: 08.30-11.30 og 13.00-15.00

Fredag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Sykelig overvekt (Bygg 6, 1 etg, Aker):

Telefon: 22 89 48 68 

Mandag - Torsdag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Fredag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Preventiv kardiologi (Bygg 6, 1 etg,  Aker ):

Telefon: 22 89 48 08 

Mandag - Torsdag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Fredag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Miljø og arbeidsmedisin ( Bygg 19 Ullevål):

Telefon: 22 11 79 35 Telefontid: 09.00-15.00

Lipidklinikken (Bygg 6, 1 etg, Aker):

Telefon 22 89 48 08 

Mandag - Torsdag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Fredag: 08.30-11.30 og 13.00-14.00

Spesiell endokrinologi ( Rikshospitalet):

Telefon: 23 07 46 82 Telefontid: 08.30 -10.00 og 12.00-13.30

Avdelingsledelse ( Bygg 98 Aker)

Telefon: 22 89 46 77

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
For kontaktinformasjon til de ulike seksjonene, se over (les mer om avdelingen). 
Besøksadresser og praktisk informasjon

Akromegalihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akromegaliAkromegaliAAkromegaliAkromegaliAkromegaliAkromegali
Akromegali-behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akromegali-behandlingAkromegali-behandlingAAkromegalibehandlingAkromegalibehandlingAkromegalibehandlingAkromegalibehandling
Akromegali-utredninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akromegali-utredningAkromegali-utredningAAkromegaliutredningAkromegaliutredningAkromegaliutredningAkromegaliutredning
Bardet-Biedl syndromhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bardet-biedl-syndromBardet-Biedl syndromBBardet-Biedl syndromBardet-Biedl syndromBardet-Biedl syndromBardet-Biedl syndrom
Benskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre (Aclasta)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benskjorhet-intravenos-behandling-med-zolendronsyre-aclastaBenskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre (Aclasta)BBeinskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyreBeinskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyreBeinskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyreBeinskjørhet - intravenøs behandling med zolendronsyre
Benskjørhet (osteoporose)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benskjorhet-osteoporoseBenskjørhet (osteoporose)BBeinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)
Diabetes type 1https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-type-1Diabetes type 1DDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1
Diabetes type 2https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-type-2Diabetes type 2DDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2
Familiær hyperkolesterolemi - kostholdhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/familier-hyperkolesterolemi-kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kosthold
Hypofyseadenom - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofyseadenom-operasjonHypofyseadenom - operasjonHHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjon
Hypofyseadenom - utredning (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofyseadenom-utredning-endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinHypofyseadenom - utredning (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)HHypofyseadenom - utredningHypofyseadenom - utredningHypofyseadenom - utredningHypofyseadenom - utredning
Hypofyseadenom (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofyseadenom-endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinHypofyseadenom (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)HHypofyseadenomHypofyseadenomHypofyseadenomHypofyseadenom
Hypofysesviktbehandling (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofysesviktbehandling-endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisinHypofysesviktbehandling (Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin)HHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandlingHypofysesviktbehandling
Høyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoyt-stoffskifte-hypertyreose-medikamentell-behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandling
Kronisk hypoparatyreoidismehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kronisk-hypoparatyreoidismeKronisk hypoparatyreoidismeKKronisk hypoparatyreoidismeKronisk hypoparatyreoidismeKronisk hypoparatyreoidismeKronisk hypoparatyreoidisme
Måling av bentetthethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/maling-av-bentetthetMåling av bentetthetMBeinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)
Utredning av mistenkt primær hyperparatyreoidismehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-mistenkt-primer-hyperparatyreoidismeUtredning av mistenkt primær hyperparatyreoidismeUPrimær hyperparatyreoidisme - utredningPrimær hyperparatyreoidisme - utredningPrimær hyperparatyreoidisme - utredningPrimær hyperparatyreoidisme - utredning

Lipidklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/lipidklinikkenLipidklinikken
Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (FH)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/nasjonal-kompetansetjeneste-for-familier-hyperkolesterolemi-fhNasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (FH)
Seksjon for diabeteshttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-diabetesSeksjon for diabetes
Seksjon for endokrinologiske poliklinikkerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-endokrinologiske-poliklinikkerSeksjon for endokrinologiske poliklinikker
Seksjon for forskning og utvikling (Endokrin-Overvekt-forebyggende-med)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-forskning-og-utvikling-endokrin-overvekt-forebyggende-medSeksjon for forskning og utvikling (Endokrin-Overvekt-forebyggende-med)
Seksjon for preventiv kardiologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-preventiv-kardiologiSeksjon for preventiv kardiologi
Seksjon for spesiell endokrinologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-spesiell-endokrinologiSeksjon for spesiell endokrinologi
Seksjon for sykelig overvekthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-sykelig-overvektSeksjon for sykelig overvekt

Fant du det du lette etter?