Lipidklinikken

Lipidklinikken er en spesialpoliklinikk som behandler personer med forstyrrelser i kroppens håndtering av kolesterol og andre fettstoffer. Disse forstyrrelsene fører til høyt kolesterol i blodet som igjen kan føre til hjerte- og karsykdommer.

Les mer om Lipidklinikken

Lipidklinikken

 Norge fødes det ca 150 barn hvert år med sykdommen familiær hyperkolesterolemi. Dette er en arvelig form for høyt kolesterol som overføres fra generasjon til generasjon. Risikoen for hjerte- og karsykdom hos disse er 25 ganger høyere enn hos normale. Det er derfor viktig å starte med riktig behandlig så tidlig som mulig.

Lipidklinikken behandler barn og voksne fra hele landet med lipidforstyrrelser eller terapisvikt etter henvisning fra lege.

Arbeidsoppgaver

Lipidklinikken har en todelt arbeidsoppgave:

  1. Lipidklinikkens poliklinikk
  2. Lipidklinikkens forskningsdel

Poliklinikk 

I Lipidklinikkens poliklinikk gjennomføres undersøkelse, diagnostikk, vurdering og behandling av pasienter med primære og sekundære hyperlipidemier med spesiell vekt på barn og ungdom. Det legges vekt på et helhetlig  behandlingstilbud for hele familien.

Forskningsdel

I Lipidklinikkens forskningsdel foretas utprøvinger av lipidsenkende legemidler og næringsmidler. Kostholdsendringer og kostholdsstabilitet er viktige elementer i denne utprøvingen. Forskningsdelen er et team med leger, kliniske ernæringsfysiologer, prosjektkoordinatorer, bioingeniør og apotektekniker. 
Deltakerene i prosjektene er både voksne og barn.

Nasjonal Kompetansetjeneste for FH (NKT for FH)

NKT for FH vil legge til rette for en kunnskapsforankret behandling av fagområdet arvelige dyslipidemier innen hele helsetjenesten. Tjenesten vil bygge opp og formidle kunnskap, delta i forskning og jobbe for at pasienter i alle regioner får et likeverdig behandlingstilbud.

Tjenesten har et nært samarbeid med de ulike behandlingsstedene, pasientorganisasjoner og forskningsinstitusjoner. På tjenestens hjemmesider finner behandlere og pasienter/pårørende til enhver tid oppdatert informasjon om arvelige dyslipidemier.

Kontakt

Oppmøtested
Forskningveien 2 B ligger nedenfor Rikshospitalet, på andre siden av Ringveien.
Telefon
23075600
09.00-11.00 og 13.30-14.30 mandag til torsdag, fredag 09.00-11.00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, RH
Lipidklinikken
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Forskningsveien 2B

Familiær hyperkolesterolemi - kostholdhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/familier-hyperkolesterolemi-kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdFamiliær hyperkolesterolemi - kostholdEMPTY

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.