Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (FH)

Tjenesten etablerer og formidler kunnskap om familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier, styrker forskningsaktiviteter, er pådriver for utvikling og implementering av nasjonale retningslinjer samt gir grunnlag for enhetlig, trygg og effektiv behandling og diagnostisering av barn og voksne.

Tjenesten har et nært samarbeid med de ulike behandlingsstedene, pasientorganisasjoner og forskningsinstitusjoner. På tjenestens nasjonale hjemmesider finner behandlere og pasienter/pårørende til enhver tid oppdatert informasjon om arvelige dyslipidemier.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (FH)

Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (FH)

Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi ble opprettet 1. september 2014. Tjenesten skal ikke behandle pasienter med FH eller dyslipidemi. Pasientbehandling skal tilbys av hver enkelt helseregion. Lipidklinikken er behandlingssenter i Helse Sør-Øst.

Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en arvelig lidelse som rammer mellom 1 av 200 og 1 av 300 (inntil 25 000 nordmenn). Tilstanden kan behandles godt og effektivt, men risikoen for tidlig hjerte- og karsykdom er stor uten behandling.

Personer med FH utgjør hovedgruppen av pasienter kompetansetjenesten skal ha ansvaret for.  

Kun ca. 7 100 av det som gjelder mellom 15 000 (1 av 300) og 25 000 (1:200) personer med FH i Norge har fått diagnosen verifisert med genteknologi. Det er store regionale forskjeller i utredning og behandling av tilstanden.  

Andre pasientgrupper som faller inn under kompetansetjenestens ansvarsområde er familiær kombinert hyperlipidemi og sjeldne former for hypertriglyseridemier.

Typiske livsstilsbetingede og andre sekundære lipidforstyrrelser faller utenfor kompetansetjenestens ansvarsområde. 

Kontakt

Telefon
23075600
09.00-11.00 og 13.30-14.30 mandag til torsdag, fredag 09.00-11.00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, RH
NKT for FH
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Forskningsveien 2B
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.