Seksjon for forskning og utvikling (Endokrin-Overvekt-forebyggende-med)

Seksjonen har ansvar for den faglige driften av Diabetesforskningslaboratoriet på Aker, bistår forskerne på det organisatoriske og regulatoriske området og holder oversikt over forskningsprosjektene. Den skal stimulere til fagutvikling innen feltet og samarbeid på tvers av forskningsgruppene.

Kontaktinformasjon

Enhet for indremedisinsk forskninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologi-sykelig-overvekt-og-forebyggende-medisin/seksjon-for-forskning-og-utvikling-endokrin-overvekt-forebyggende-med/enhet-for-indremedisinsk-forskningEnhet for indremedisinsk forskning

Fant du det du lette etter?