HELSENORGE

Akuttgeriatrisk seksjon

Akuttgeriatrisk sengepost er en akutt indremedisinsk sengepost med spesialkompetanse i å behandle eldre med sammensatte problemstillinger


Vi behandler og utreder akutte (og noen kroniske) sykdommer. Vi driver også forebyggende arbeid, tidlig rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkludert smertelindrende behandling. Vi har 20 senger, hvorav 6 er i enerom.

Seksjonsleder: Marc Ahmed

Fant du det du lette etter?