HELSENORGE

Hjertemedisinsk sengepost

Hjertemedisinsk sengepost har både lokal- og regionsykehuspasienter. Her vil du møte nesten alle kategorier hjertepasienter (hjerteinfarkt, hjertesvikt, koronar/klaffeutredninger, PCI, arytmipasienter, hypertensjon samt noen pre- og postoperative pasienter). De fleste av våre pasienter er ø-hjelps pasienter, men vi har også noen få elektive pasienter.

Fant du det du lette etter?