HELSENORGE

Seksjon for ekkokardiografi

Ekkosenteret har ansvar for ekkokardiografi (ultralyd av hjertet) primært av inneliggende pasienter på Ullevål. Dessuten gjøres en del ekkokardiografi av polikliniske pasienter, hvor ekkokardiografi er avgjørende for behandlingsvalg. Det utføres alle vanlige ekkokardiografiske teknikker. Ved usikre problemstillinger, hastverk o.l. bør henvisende lege ta direkte kontakt med seksjonens leger. Seksjonen er bemannet med tre faste overleger, med i overkant av to årsverk i praksis. Vi har for det meste en assistentlege under spesialisering og tilbud til hospiterende leger. Dessuten er her minst to spesialutdannede ekkoteknikere som undersøker pasienter, støtter ved transøsofagus-ekko, stress-ekko, kontrast-ekko osv.

Vi deler kontorpersonale med Pacemaker- og ICD-senteret og har felles ekspedisjon. Vi er geografisk lokalisert i 2. etg. i bygg 3A (vis-a-vis Kiwi-butikken).

Fant du det du lette etter?