HELSENORGE

Infeksjonsmedisinsk sengepost

Infeksjonsmedisinsk sengepost utreder og behandler alle typer infeksjoner, unntatt høysmittepasienter. Vi behandler et bredt spekter av infeksjonssykdommer som pneumoni, urinveisinfeksjon, endocarditt, osteomyelitt, tuberkulose og HIV.

Fant du det du lette etter?