HELSENORGE

Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer

Kompetansetjenesten har som oppgave å bidra til god og økt kompetanse i fagområdet importsykdommer/tropesykdommer blant helsepersonell i helseregionen.

Enheten ledes av Frank O. Pettersen

Fant du det du lette etter?