Poliklinikk for lungesykdommer og allergi

Lungemedisinsk poliklinikk driver utredning og behandling av et bredt spekter av lungesykdommer og luftveisallergi. Leder: Frøydis Stornes

Les mer om Poliklinikk for lungesykdommer og allergi

Poliklinikk for lungesykdommer og allergi

Lungemedisinsk- allergi/poliklinikk, OUS Ullevål, utreder og behandler pasienter med ulike lungesykdommer og allergier. Seksjonen tar i mot pasienter med henvisning fra lege, samt pasienter som trenger oppfølgingstime etter sykehusinnleggelse.

Utredning av mistenkt lungekreft er et prioritert fagområde. Rask utredning tilstrebes.

Det utføres en rekke forskjellige typer undersøkelser og behandling på poliklinikken. Av prosedyrer kan nevnes ulike lungefunksjonsundersøkelser, provokasjonstester, bronkoskopi, pleuravæsketapping og ulike allergitester.

Avdelingen har spesialkompetanse på hjemmeoksygen. I noen tilfelle tilbys hjemmebesøk i forbindelse med oppfølging av oksygenbehandling.
Pasienter med lungesykdommer får mange typer medikamenter og bruker mye forskjellig utstyr. Undervisning til pasienter i medikamentbruk og bruk av tekniske hjelpemidler er en viktig del av behandlingen.

Allergi i luftveiene har vært en viktig del av virskomheten i alle år. Vi både utreder og behandler pasienter med allergier. Allergi overfor medikamenter er en spesielt krevende utredning, og dette har vært økende de senere år. Vi gir ulike former spesifikk immunterapi ("allergivaksine") til pasienter med pollenallergi og veps/bi allergi.


Henvisning til  Lungemedisinsk poliklinikk sendes til

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Lungemedisinsk avdeling
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Henvisning må inneholde:

 1. Pasient navn og id (flere siders henvisning må ha pasientid på hver enkelt side)
 2. Problemstilling
 3. Sykehistorie og tidligere behandling
 4. Kliniske funn
 5. Resultat av tidligere allergitester
 6. Komplett medikamentliste
 7. Kopi av spirometri
 8. Aktuell røntgenbilder blir innhentet elektronisk. Skriv hvor bildene er tatt.

 

Henvisning med tanke på thoraxkirurgi sendes også til Lungemedisinsk avdeling, og blir derfra tatt opp på thoraxmøtet.

Til thoraxmøtet må følgende opplysninger foreligge:

 1. Pasient navn og id
 2. Problemstilling
 3. Tidligere sykdommer, spes opplysninger om lunge- eller hjerte/karsykdom
 4. Kliniske funn med funksjonsstatus
 5. Spirometri og diffusjonskapasitet
 6. Info om aktuelle røntgenbilder


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Lungemedisinsk poliklinikk,  Ullevål
Kirkeveien 166
bygning 3
4. etg.

Avbestilling av time må skje senest 24 timer i forveien. Dette gjøres per telefon eller ved å logge seg på siden 'Min Journal' .

Vi tar ikke mot avbestilling eller endring av time per epost. Vennligst ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post da disse ikke vil bli besvart eller videresendt.

Telefon
22 11 92 80
09.00 - 15.00 alle hverdager.
E-post
Postadresse
Lungemedisinsk poliklinikk
Medisinsk klinikk, Ullevål
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Allergisjokkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/allergisjokkAllergisjokkAAllergisjokk - anafylaktisk sjokkAllergisjokk - anafylaktisk sjokkAllergisjokk - anafylaktisk sjokkAllergisjokk - anafylaktisk sjokk
Allergitest (prikktest)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/allergitest-prikktestAllergitest (prikktest)AAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktest
Astmahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/astmaAstmaAAstmaAstmaAstmaAstma
Bronkoskopihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bronkoskopiBronkoskopiBBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopi
CPET-undersøkelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cpet-undersokelseCPET-undersøkelseCCPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)CPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)CPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)CPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)
Cystisk fibrose (CF)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cystisk-fibrose-cfCystisk fibrose (CF)CCystisk fibroseCystisk fibroseCystisk fibroseCystisk fibrose
Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/oksygenbehandling-i-hjemmet-ltotOksygenbehandling i hjemmet (LTOT)OOksygenbehandling i hjemmet (LTOT)Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)
Spirometrihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spirometriSpirometriSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri

Fant du det du lette etter?