HELSENORGE

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet omfatter både regional kompetansetjeneste og regionalt behandlingssenter.

Kompetansetjenesten har i oppgave å bygge opp og videreutvikle kompetanse innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen gjennom kursvirksomhet, formidling av informasjons- og undervisningsmateriell/retningslinjer, nettverksbygging mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, samt andre samarbeidspartnere (pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer).

Behandlingssenteret tar i mot pasienter med komplekse allergologiske problemstillinger.

Fant du det du lette etter?