HELSENORGE

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet omfatter både regional kompetansetjeneste og regionalt behandlingssenter.

Kompetansetjenesten bygger opp og videreutvikler kompetansen innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen gjennom kursvirksomhet, formidling av informasjons- og undervisningsmateriell/retningslinjer, og gjennom nettverksbygging mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer.

Behandlingssenteret tar i mot pasienter med komplekse allergologiske problemstillinger.

Fant du det du lette etter?