HELSENORGE

Seksjon for miljø og arbeidsmedisin

Miljø og arbeidsmedisin, Oslo universitetssykehus er en av to arbeidsmedisinske sykehusavdelinger innenfor Helse Sør-Øst. Avdelingen gjennomfører poliklinisk utredning av pasienter med mistenkt arbeidsrelatert sykdom. Sentralt i utredningen er en vurdering av mulig årsakssammenheng mellom eksponering og sykdom. Vi gir også faglige råd til pasient, bedrift, bedriftshelsetjeneste og henvisende instans i forhold til tiltak for å redusere eksponering, videre medisinsk utredning og behandling, samt jobbfremtid. Avdelingen har også et tilbud til utredning av en del miljørelaterte sykdommer.  

Fant du det du lette etter?