Forskning og utvikling (Nevroklinikken)

Avdelingens forskningsvirksomhet omfatter muskelskjeletthelse og nevrovitenskap, hvor forskningen spenner fra basal- til pasientnær klinisk forskning. Vi er et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen klinisk medisin, fysioterapi, psykologi, fysiologi, genetikk og molekylærbiologi.

Avdelingen ledes av John-Anker Zwart

Les mer om Forskning og utvikling (Nevroklinikken)

Forskning og utvikling (Nevroklinikken)

Årsmeldinger

Årsmelding 2016 (pdf)

Årsmelding 2017 (pdf)

Årsmelding 2018 (pdf)


Nevrovitenskapelig register og biobank

Trykk her for å komme til Nevrovitenskapelig register og biobank sin egen hjemmeside.

Oversikt over forskningsmiljøer tilknyttet avdelingen

Fysikalsk medisin

 • Rehabilitation after trauma (Nada Andelic)
  Gruppen genererer kunnskap om skademekanismer og konsekvenser av traumer, pasientforløp og utfordringer innen behandling og rehabilitering, inkludert pasientens rehabiliteringsbehov.
 • Painful musculoskeletal disorders (Cecilie Røe)
  Gruppen generer kunnskap om faktorer og mekanismer som bidrar til utvikling av kroniske smertefulle tilstander i bevegelsesapparatet og effektive behandlings- og rehabiliteringsstrategier som reduserer funksjonssvikt og fremmer deltakelse og arbeid.
 • Specialized medical rehabilitation – Sunnaas Rehabilitation Hospital  (Johan Stanghelle)
  Forskning ved Sunnaas sykehus har som mål å forbedre hverdagen til pasientene som faller under sykehusets målgrupper. Sunnaas sykehus er et eget helseforetak i Helse Sør-Øst, men også en del av spesialistområdet Fysikalsk medisin og rehabilitering, UiO. Se Sunnaas sykehus sin egen hjemmeside for nærmere informasjon rundt deres forskning.

SSE - Spesialsykehuset for epilepsi

 • Complex epilepsy (Morten I. Lossius)
  Gruppen foretar klinisk forskning på pasienter med epilepsi som er vanskelig å behandle, og har spesiell fokus på karakterisering av ulike syndromer, klinisk farmakologi av antiepileptisk medisin, foruten ulike diagnose og behandlinger. Videre har gruppen fokus på psykososiale, psykiatriske og nevrokognitive aspekter samt psykogeniske ikke-epileptiske anfall.


Nevrohabilitering

 • Nevrohabilitering (Bjørnar Hassel)
  Forskning ved avdeling for nevrohabilitering har som mål å forbedre hverdagen til pasientene som faller under sykehusets målgrupper.


Nevro kirurgen

 • Neurovascular – Hydrocephalus Research Group  (Per Kristian Eide)
  Gruppen forsker på nevrovaskulære sykdommer og hydrocephalus som er forstyrrelse av hjernens vannsirkulasjon. Et hovedtema er hjernehinneblødning (subarachnoidal).
 • Oslo Neurosurgical Outcome Study Group (ONOSG)  (Eirik Helseth/Torstein Meling)
  Hovedfokus for gruppen er kirurgiske komplikasjoner og utfall etter kirurgi for intrakranielle svulster, intraspinale svulster, ambulant spinaloperasjon og nevrotraume
 • Vilhelm Magnus Laboratory for Neurosurgical Research (Iver A. Langmoen)
  Ved Vilhelm Magnus Laboratorium forskes det på stamceller, blant annet med tanke på å behandle cellesvinn i hjernen og å lage vaksine mot kreftstamceller.


Nevrologen

 • Movement Disorders (Espen Dietrichs)
  Gruppen studerer bevegelsesforstyrrelser og nevromuskulære forstyrrelser. Forskningen tar sikte på å kartlegge det kliniske uttrykket og forløpet til disse sykdommene og hvordan de kan behandles, samt deres årsaker.
 • Cerebrovascular Research Group  (David Russell)
  Hovedmålet til gruppen er å utføre høykvalitets-cerebrovaskulær forskning for å oppnå ny kunnskap og derved forbedret behandling av slagpasienter. For å utføre store nasjonale og internasjonale slagstudier, legger gruppen til rette for bruken av Cerebrovascular Research infrastructure (ECRI).
 • Epilepsy Research Group ‒ Department of Neurology (Erik Taubøll)
  Gruppen retter sin forskning mot epilepsi i tinninglappen, langtidsbivirkninger av antiepileptika, samt kjønnsproblematikk ved epilepsi, og epilepsi og kardiologi.
 • Multiple Sclerosis (MS) (Hanne F. Harbo)
  Forskergruppen har som mål å identifisere og karakterisere faktorer som bidrar til utviklingen av MS. Slik kan gruppen bidra til en bedre forståelse av sykdommen og legge grunnlag for å utvikle bedre behandlingsmuligheter.
 • Pain Conditions (John-Anker Zwart)
  Gruppens målsetting er å utvikle forskningsbasert kunnskap om mekanismer, forebygging, behandling og rehabilitering av smerter, skader og sykdommer i muskelskjelett- og nervesystemet, inkludert hodepine og migrene.


Psyko somatisk

 • Brain plasticity and neuropsychiatry (Torbjørn Elvsåshagen)
  Gruppens målsetting er å bedre forstå de nevrobiologiske endringene som foreligger ved ikke-psykotiske lidelser med hovedvekt på bipolart spektrum lidelser og assosierte problemstillinger som blant annet søvn.
 • Forskningsgruppen Center for Clinical Neurosciene (CCN)  (Ira Haraldsen)
  CCN-gruppen har som mål å bidra til bedre forebygging, diagnostisering og behandling av nevropsykiatriske og nevroendokrinologiske tilstander gjennom tverrfaglig forskning. Gruppen har som hovedfokus å kunne bedre forstå hvordan somatiske sykdommer som påvirker sentralnervesystemet også kommuniserer med det endokrine systemet, for eksempel. i forhold til aldring og kjønnsforskjeller i hjernen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ullevål sykehus, Bygg 37 B, 3. etasje.

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/forskning-og-utvikling-nevroklinikken/forsknings-og-formidlingsenheten-for-muskelskjeletthelse-formiForsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)Gjennom forskning ønsker FORMI å løfte kunnskapsnivået rundt muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager, og nevrovitenskap. Enheten utfører helseøkonomiske-, kliniske-, epidemiologiske-, genetiske- og basale forskningsprosjekter på området.

Fant du det du lette etter?