HELSENORGE

Forskning og utvikling (Nevroklinikken)

Avdelingens forskningsvirksomhet omfatter muskelskjeletthelse og nevrovitenskap, hvor forskningen spenner fra basal- til pasientnær klinisk forskning. Vi er et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen klinisk medisin, fysioterapi, psykologi, fysiologi, genetikk og molekylærbiologi.

Avdelingen ledes av John-Anker Zwart, og er organisert i fire seksjoner: 

- FORMI (Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse)
- Forskningsenhet for Nevrofag
- Kliniske Studier (Nevroklinikken)
- Nevrovitenskapelig register og biobank

FORMI og Kliniske studier har laboratorie og kontor på Ullevål sykehus, mens Forskningsenhet for nevrofag og Nevrovitenskapelig register og biobank har laboratorie og kontor på Domus Medica 4. 
(se mer under underliggende enheter)


Fant du det du lette etter?