Nevrologi Ullevål

Nevrologisk sengepost på Ullevål sykehus er lokalisert i bygg 8, i 6. etasje. Våre pasienter kommer fra hele Oslo, og er ofte innlagt akutt til utredning og behandling av alle typer nevrologiske lidelser og sykdommer.

 
Les mer om Nevrologi Ullevål

Nevrologi Ullevål

Vår dagbehandlings-enhet er lokalisert i bygg 6, i 1. etasje sammen med nevrologisk poliklinikk på Ullevål. Her arrangerer vi samtaler med pasienter og pårørende, gir intravenøs behandling (for eksempel til MS-pasienter), og pasientene får nødvendig opplæring i eventuell medvirkning i behandlingen. Dagposten er åpen fra kl.07:00-15:30 (poliklinikken fra kl.08:00) i hverdagene, og stengt i helgen og alle helligdager.

Vi har flere fagteam, som tar seg av spesielle sykdomsgrupper, for eksempel multippel sklerose (MS) og amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Disse teamene består av lege, sykepleier, fysioterapeut, og eventuelt ergoterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog. Teamet kartlegger pasientenes behov for medisinering, ernæring, diverse hjelpemidler, og det koordineres med bydelene med hensyn til hjemmesykepleie, utstyr, o.l.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

- Nevrologisk Poliklinikk Ullevål

 Kirkeveien 166, Bygg 6, inngang B, 1 etasje (til venstre)

- Nevrologisk Sengepost Ullevål

 Kirkeveien 166, Bygg 8, 6 etasje

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?