HELSENORGE

Seksjon for hånd- og mikrokirurgi - Rikshospitalet

Seksjonen på Rikshospitalet er en videreføring av det tidligere håndkirurgiske miljøet på Kronprinsesse Märthas Institutt (KMI). Seksjonen består av 9 overleger og 4 assistentleger, som diagnostiserer og behandler de aller fleste skader og lidelser i overekstremitetene. Vi har et særlig ansvar for den avanserte og komplekse håndkirurgien med både lands- og regionale behandlingsfunksjoner. Årlig gjennomføres ca. 6.000 polikliniske konsultasjoner og 1.600 operasjoner.

Seksjonen ledes av Rasmus Thorkildsen.

Fant du det du lette etter?