Seksjon for degenerative rygglidelser og frakturer - Ullevål

Seksjonen tilbyr diagnostikk og behandling av pasienter med degenerative rygglidelser, traume og fraktursekvele. Den største pasientgruppen er degenerative rygglidelser som Spinal Stenose, samt traumer som rygg brudd.

Voksne pasienter med ervervede ryggdeformiteter og komplekse rygglidelser utredes og behandles etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten dersom det ikke kan håndteres på regionsykehusnivå.

Seksjonsleder : Roger Trana

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Oppmøte Ullevål Sykehus: Kirkeveien 166, Bygg 6 inngang B, 1etg. 0450 Oslo
Postadresse

Ullevål Universitetssykehus HF

ortopedisk avdeling Ullevål, seksjon for degenerative rygglidelser og frakturer.
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ullevål sykehus - bygg 6

Ryggoperasjon ved spinal stenose (forsnevret ryggkanal)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ryggoperasjon-ved-spinal-stenose-forsnevret-ryggkanalRyggoperasjon ved spinal stenose (forsnevret ryggkanal)RRyggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenose

Fant du det du lette etter?