HELSENORGE

Seksjon for degenerative rygglidelser og frakturer - Ullevål

Seksjonen tilbyr diagnostikk og behandling av pasienter med degenerative rygglidelser, traume og fraktursekvele. Den største pasientgruppen er degenerative rygglidelser som Spinal Stenose, samt traumer som ryggbrudd.

Voksne pasienter med ervervede ryggdeformiteter og komplekse rygglidelser utredes og behandles etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten dersom det ikke kan håndteres på regionsykehusnivå.

Seksjonsleder : Roger Trana
Fant du det du lette etter?