HELSENORGE

Seksjon for ortopedisk traumatologi - Ullevål


Seksjon for ortopedisk traumatologi behandler brudd og andre muskel-skjelett- skader i ekstremiteter og bekken. På regionsnivå behandler vi de vanskelige, mindre vanlige skadene, og muskel-skjelettskader hos multitraumatiserte pasienter. På nasjonalt nivå har vi Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader. Seksjonen behandler også komplikasjoner etter skader, som infeksjon, feil-tilhelte brudd og manglende bruddtilheling. Videre har vi fler-regional funksjon for operativ behandling av voksne med symptomgivende hoftedysplasi. Seksjonen har en utstrakt forskningsaktivitet, med tyngdepunkt innen bl.a skader i bekken/hofteskål, og eldre med ulike bruddskader.

Seksjonen ledes av John Clarke-Jenssen.

Fant du det du lette etter?