Seksjon for protesekirurgi

Vi utfører alle typer proteseoperasjoner i hofter og knær, fra primære til komplekse revisjonsproteser. Dette inkluderer pasienter med løs protese, pasienter med bentap rundt protesen og/eller dype proteseinfeksjoner.
Vi spesialiserer oss også på vanskelige primære proteser hos pasienter med for eksempel medfødte feilstillinger, ledd som er ødelagt av andre sykdommer eller som sen følger etter skader.

Seksjonsleder: Marianne Westberg

Les mer om Seksjon for protesekirurgi

Seksjon for protesekirurgi

I tillegg opererer vi hofte- og kneproteser hos pasienter med andre sykdommer som gjør det nødvendig med andre spesialressurser.
Seksjonen har landsfunksjon for elektiv ortopedi for blødere.
Vi ivaretar en sentral rolle innen helseregionen for nevro ortopedi for voksne. Vi har videre et tett samarbeid med seksjon for ortopedisk traumatologi og utfører også proteser i forbindelse med akutte skader.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Kirkeveien 166, 0450 Oslo
Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF

Ortopedisk avdeling, Seksjon for protesekirurgi

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Hofteprotese - revisjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hofteprotese-revisjonHofteprotese - revisjonHHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjon
Infeksjon i hofteprotesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/infeksjon-i-hofteproteseInfeksjon i hofteproteseIInfeksjon i proteseInfeksjon i proteseInfeksjon i proteseInfeksjon i protese
Kneprotesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kneproteseKneproteseKKneproteseoperasjon, revisjonKneproteseoperasjon, revisjonKneproteseoperasjon, revisjonKneproteseoperasjon, revisjon

Fant du det du lette etter?