Kronisk hypoparatyreoidisme

Kronisk hypoparatyreoidisme (Hypopara) er en sjelden sykdom hvor lavt nivå av kalsiumregulernede hormon (paratyreoideahormon =PTH) gir lavt kalsiumnivå i blodet. Lavt kalsium i blodet kan gi lette symptomer med nummenhet i fingre, tær og rundt munnen, men også mer alvorlige kramper, rykninger, stivhet, forvirring og desorientering.