Shuntoperasjon ved hydrocefalus (vannhode)

Ved mistanke om hydrocefalus, måles hjernetrykket og hjernetrykksbølgen din gjennom et døgn. Bekreftes det at du har hydrocefalus, blir du tilbudt anleggelse av shunt. Dette gjøres ofte under det samme sykehusoppholdet.

Les mer om Hydrocephalus
Informasjon fra helsenorge.no

Hydrocephalus

Hydrocephalus er en tilstand med opphopning av hjernevæske i hjernens hulrom som fører til forhøyet trykk i hjernen. Mange vil ha behov for å operere inn et dren (shunt) som drenerer hjernevæsken. På folkemunne blir tilstanden ofte kalt vannhode.

​Hydrocephalus kan være medfødt eller oppstå etter for eksempel hjernesvulst, hjernecyste, hjerneblødning, hodeskade eller hjernehinnebetennelse. Noen har også forhøyet trykk i hjernen uten at det er en kjent årsak, såkalt ideopatisk intrakraniell hypertensjon.

Symptomer på hydrocephalus

Høyt trykk i hjernen kan gi symptomer som

  • hodepine
  • kvalme
  • tretthet
  • svimmelhet
  • ustøhet
  • hukommelsesproblemer

Graden av symptomer vil variere med tanke på hvor alvorlig tilstanden er.

Les mer om Hydrocephalus (vannhode) (helsenorge.no)