Tvungent psykisk helsevern

 

Helsehjelp skal som hovedregel gis på grunnlag av gyldig samtykke fra pasienten.