Innovasjon

- nye løsninger tatt i bruk

«Innovasjon skal prege arbeidsdagen. Hos oss skal det nytte å tenke nytt,» sier vi ved Oslo universitetssykehus. Dette er både en ambisjon og en forpliktelse som skal lede innovasjonsarbeidet framover de neste årene.

Hvorfor innovasjon?

Innovasjon er nødvendig for å redusere det økende gapet mellom ressurser og behov i framtidens helsetjenester. Brukernes erfaringer står helt sentralt i arbeidet med å identifisere behov og påvirke morgendagens tjenester, produkter og tjenestemodeller.

I OUS defineres innovasjon som nytt, nyttig og nyttiggjort!

Innovasjonsstrategi

Innovasjonsstrategi i eHanbok.noInnovasjonsstrategi 2018-2022 (pdf)

Idepoliklinikken.no

Innovasjonsavdelingen har det overordnede strategiske ansvaret for innovasjon i sykehuset og har et nettbasert innovasjonsverktøy for mottak og prosessering av ideer (idepoliklinikken.no). Her kan du kan melde inn din idé eller innovasjonsprosjekt. Innovasjonsavdelingen er et kontaktpunkt for sykehusmiljøene, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere i helsetjenesten.

Innovasjon handler om nye og smartere måter å jobbe på, måter å behandle pasienter på, nye produkter, kommersialiserbare og ikke-kommersialsierbare, og tar utgangspunkt i pasientenes behov.

Implementering av innovasjoner skal gi bedre pasientbehandling og helsetjenester med optimal ressursutnyttelse.

Har DU en idé? Innovasjonsavdelingen kan gi deg råd og veiledning! Registrer deg som bruker av sykehusets nettportal og

Send inn din idé/prosjekt på idepoliklinikken.no

eller send en mail til: idepoliklinikken@ous-hf.no

Kommersialisering

Ansatte i sykehuset er pliktige til å melde inn oppfinnelser som har kommersielt potensial. Inven2 er sykehusets kommersialiseringspartner og hjelper til med dette. 

 • Kommersialiserbar innovasjon er ofte produkter som fører til inntekter og har behov for rettighetssikring/patentering
 • Inven2 forvalter, utvikler og kommersialiserer alle arbeids- og forskningsresultater med kommersielt potensiale fremkommet ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst HF
 • Inven2 bistår ved forhandling og inngåelse av samarbeidsavtaler om forskning med industrielle aktører
 • Hvis du har en ide eller oppfinnelse og er usikker på hvordan du skal gå fram, ta direkte kontakt med Innovasjonsavdelingen eller Inven2

Oppfinnelser kan meldes inn på  skjema for DOFI (Disclosure of invention) på inven2.com


Samarbeidspartnere 

Våre viktigste samarbeidspartnere

Nye Oslo universitetssykehus Norway Health Tech Inven2 Oslo Cancer Cluster Kreftforeningen InnoMedUiO

Andre enheter

Intervensjonssenteret

Innovasjonsutvalget

Innovasjonsutvalget ved Oslo universitetssykehus 2020-2021


Leder:

Christian Skattum, Stab Forskning, innovasjon og utdanning - Leder av innovasjonsavdelingen

Medlemmer: 

 • Fritjof Heyerdal, Prehospital klinikk
 • Kenneth Solstrand, IKT-avdelingen, Stab økonomi, juridisk og IK
 • Kristina Haugaa, Hjerte-, lunge- og karklinikken
 • Kyrre Eeg Emblem, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
 • Morten Carstens Moe, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
 • TBD, Barne- og ungdomsklinikken
 • Jan Terje Andersen, Klinikk for laboratoriemedisin
 • Lise Solberg Nes, Medisinsk klinikk
 • Ole Jacob Elle, Akuttklinikken
 • Jan Olav Høgetveit, Oslo sykehusservice
 • Kristin Lie Romm, Klinikk for psykisk helse og avhengighet
 • Karl-Johan Malmberg, Kreftklinikken
 • ​Hilde Nebb, ​Universitetet i Oslo
 • Siri Kolle, Inven2
 • TBD, Oslo kommune
 • Tone Olsen Moberg, koordinator,  Stab FIU - innovasjonsavdelingen

Kontakt oss:

E-post: post.forskning@ous-hf.no  

Postadresse: Oslo universitetssykehus, Innovasjonsutvalget, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 

Besøksadresse: Kirkeveien 166, Ullevål sykehus, Oslo, Bygg 2, 2. et.

Regional innovasjon

Oslo universitetssykehus, Innovasjonsavdelingen, har en viktig rolle for Helse Sør-Øst når det gjelder innovasjon.
Oslo universitetssykehus skal bidra til at Helse Sør-Øst når langsiktige og konkrete mål, på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Sykehuset skal iverksette tiltak for å videreutvikle innovasjonsaktiviteten i eget helseforetak og i regionen, i samarbeid med de øvrige helseforetak og kommersialiseringspartner Inven2.

Innovasjonsnettverket i Helse Sør-Øst

Innovasjonsnettverket i HSØ har medlemmer fra alle helseforetakene i Helse Sør-Øst og ledes av regionens innovasjonssjef. Nettverket har to årlige møter hvor ulike tema innenfor innovasjon diskuteres. Nettverket er en arena for å holde seg oppdatert om hva som skjer av innovasjonsaktiviteter i regionen.

Les om innovasjon på Helse Sør-Øst sine nettsider

Innovasjonsprosjekter

Sykehuset gjennomfører mange flotte innovasjonsprosjekter. På Idepoliklinikken.no finner du en oversikt over ideene; fra de kommer inn, blir til prosjekter og implementeres som innovasjoner. NB: Det finnes flere ideer og prosjekter enn det som ligger synlig på idepoliklinikken.no. Dette er fordi flere av ideene må beskyttes med tanke på eksisterende eller senere kommersialiseringsløp og publiseringer. Du vil også finne artikler om noen innovasjonsprosjekter nederst på denne siden under "Innovasjonsnytt", både gjennomførte og pågående.

Se et utvalg innovasjonsprosjekter på idepoliklinikken.no

Innovasjonsmidler

Ulike kilder for å søke om innovasjonsmidler

Stiftelsen Dam

InnoMed

Innovasjon Norge    Norges Forskningsråd - Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Regionale forskningsfond

Helse Sør-ØstSPARK Norway

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

​SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

CCI - Center for Cardiological InnovationC3 - Centre for connected Care - Senter for fremtidig helseBig Insight - Statistics for the Knowledge Economy (Vertskap: Norsk Regnesentral) 

Innovasjonsnytt

 • 15.05.2020
  Innovasjonskonkurransens vinnere 2020

  Slik tror vinnerne av årets innovasjonskonkurranse at fremtidens poliklinikk kommer til å se ut.    Oslo universitetssykehus sin utlysning av innovasjonsmidler på 1,5 millioner kroner hadde som mål å stimulere innovasjonsmiljøer i sykehuset.

 • 17.02.2020
  Innovasjonskonkurranse 2020

  Har du en god idé eller et prosjekt som kan endre dagens poliklinikkbehandling slik at flere pasienter møter til avtalt time og at tjenesten blir best mulig for pasientene?

 • 10.01.2020
  105 mill. til innovative anskaffelser 2020

  Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser i løpet av 2020 ut 105 millioner kroner til innovative anskaffelser. Målet med utlysningen er å styrke offentlig sektors bruk av innovative anskaffelser.

 • 10.01.2020
  HSØ utlyser innovasjonsmidler

  Støtte vil bli gitt til prosjekter som har relevans for viktige satsingsområder for Helse Sør-Øst, som beskrevet i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.

 • Kåring av innovasjonskonkurransen 2019
  29.10.2019
  Innovasjonskonkurransen 2019

  Årets innovasjonskonkurranse er gjennomført. Innovasjonsavdelingen mottok totalt 21 flotte ideer, hvor 6 ble nominert av en fagjury.

 • Aase Mette Bråthen og Kine Fonahn
  29.10.2019
  Livopan, et friskt pust i smertelindring

  Barn i sykehus må ofte gjennom prosedyrer som kan være smertefulle, lange eller gjentagende. Målet vårt er å hjelpe barn og unge slik at de mestrer vonde prosedyrer.

 • Marlin Comelon
  29.10.2019
  Opioidfri anestesi

  "Vi ønsker å prøve ut opioidfri anestesi som en ny måte å gi narkose og smertelindring til kirurgiske pasienter på."

 • Gudveig Storhaug og Mona Haukland
  29.10.2019
  Borte bra – hjemme best!

  Vi ønsker å tilby kreftpasienter hjemmebehandling ved å ta i bruk en bærbar infusjonspumpe. Denne pumpen fungerer som en vanlig infusjonspumpe, den eneste forskjellen er at den er liten og bærbar slik at man kan ha den i en veske eller en ryggsekk.

 • 13.08.2019
  En reise inn i framtidas hjemmesykehus

  Et servicedesignlaboratorium planta midt inn i sykehusdriften skulle sende både Oslo universitetssykehus og Arkitektur- og designhøyskolen ut på en reise. En reise for å bedre forstå pasientenes reise.

 • 21.01.2019
  Dialogmøte mellom OUS og næringsliv

  Gjennom flere tiår har Oslo universitetssykehus (OUS) opparbeidet seg internasjonalt anerkjente utprøvingsmiljøer for legemidler og medisinsk utstyr. 16.1. arrangerte OUS, Inven2 og Norway Health Tech et dialogmøte der utprøvings- og testmi...

 • 20.09.2018
  Avansert hjemmesykehus for barn fyller 10 år!

  Nå er det 10 år siden Avansert hjemmesykehus for barn flyttet sykehuset hjem! Pådriver, og i dag leder for hjemmesykehuset, Vigdis Margrethe Ziener, tok på alvor at barn har det best hjemme.

 • 18.06.2018
  Hjelp meg, det haster!

  «Kan det være psykose?» spør mor. Nå er det enkelt å ta direkte kontakt med spesialister på psykose, dersom du lurer på dette. Når noen får psykose, er det ikke alltid lett for de som står rundt å skjønne hva som skjer.

 • 15.06.2018
  Strålende masker til superhelter!

  Barn og unge som strålebehandles ved Oslo universitetssykehus bruker i dag de samme behandlingsmaskene som voksne pasienter. Dette ønsket vi å gjøre noe med, for barn er ikke små voksne. I disse dager starter vi derfor opp prosjektet «Strål...

 • 13.06.2018
  Forskning og innovasjon til pasientens beste

  På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2017. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer pasientnære forskn...

 • 08.06.2018
  VR-teknologi et frirom for barn på isolat

  Kan virtuelle briller (VR briller) gi barn og unge som får kreftbehandling på isolat et avbrekk fra hverdagen og hjelpe de til og mestre utfordringer i forbindelse med behandlingen? Prosjekt skal samarbeide med barna, klinikere og teknologe...

 • 08.06.2018
  Sykepleiere overtok oppgaver fra leger

  For første gang i Norge klarerer sykepleiere ved Øyeavdelingen på OUS pasienter til operasjon. Øyeavdelingen har endret og effektivisert måten de jobber på.

 • 07.06.2018
  Drone til å frakte prøver

  "Det tas 20 millioner blodprøver i året — bare fra biokjemisk laboratorium på Ullevål sykehus, OUS. Tidligere hadde hvert sykehus i OUS sin egen virksomhet med egne laboratorier. I dag er det sentralisert. I dag tar det cirka 4 timer fra en...

 • 05.06.2018
  Innovasjon ved Oslo universitetssykehus – hva er det?

  «Det skal nytte å tenke nytt», sier vi ved Oslo universitetssykehus (OUS). Dette er både en ambisjon og en forpliktelse som skal lede innovasjonsarbeidet framover de neste fire årene.

Fant du det du lette etter?