HELSENORGE

Nye Oslo universitetssykehus

Vi gjør oss klare til å ta i bruk de nye byggene: Storbylegevakten, Nye Radiumhospitalet, 
Ny sikkerhetspsykiatri, Livsvitenskapsbygget, Nye Rikshospitalet og Nye Aker

Nye Oslo universitetssykehus er fellesnavnet på de seks bygge- og utviklingsprogrammene i sykehuset; Nye Radiumhospitalet, Storbylegevakten, Nye Aker, Nye Rikshospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri  og OUS i Livsvitenskapsbygget. 

På sikt vil det også ​opprettes et program for ivaretakelse av resterende drift på Ullevål sykehus frem til etappe to for Nye Rikshospitalet og Nye Aker er ferdig (ca. 2035).​​

Lytt til denne​ podcast-episoden dersom du ønsker mer informasjon om hvorfor driften på Ullevål etter hvert skal flyttes til ​Nye Aker, Nye Rikshospitalet og Nye Radiumhospitalet.​

Helse Sør-Øst, Oslo kommune og Universitetet i Oslo eier byggeprosjektene​

Helse Sør-Øst eier og leder av programmene Nye Radiumhospitalet, Nye Aker, Nye Rikshospitalet og Ny sikkerhetspsykiatri gjennom konseptfase, forprosjekt og byggeprosjekt. 
Les mer på nettsidene til Helse Sør-Øst​


Storbylegevakten og OUS i Livsvitenskapsbygget tilhører henholdsvis Oslo kommune og Universitetet i Oslo. Statsbygg er byggherre for Livsvitenskapsbygget.​
Les mer på nettsidene til Oslo kommune​

Les mer på nettsidene til Universitetet i Oslo

Les mer på nettsidene til Statsbygg​

OUS forbereder ibruktakelse av byggene

Oslo universitetssykehus har ansvar for å sikre involvering av brukere og medarbeidere i egen organisasjon. Dette omfatter forankring av tiltak og løsninger. Videre har OUS ansvar for å utvikle organisasjonen og nye driftskonsepter og forberede for ibruktakelse og realisering av gevinster for driften. OUS har organisert disse oppgavene som "programmer" for ibruktakelse knyttet opp til hvert av de seks byggeprosjektene.​

Nyhetsbrev og sosiale medier​

Vi sender ut nyhetsbrev hver måned (ikke juli). Målgruppen er ansatte i OUS, men alle som vil kan melde seg på. Send en e-post til ​ nyeous@ous-hf.no​ dersom du ønsker nyhetsbrevet vårt!

YouTube: Sjekk ut samlingen av videoer om Nye Oslo universitetssykehus på YouTube. Her har vi samlet foredrag, webinarer og videoer om blant annet skissene over fremtidens sykehus.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram ​

Informasjonshefte om Nye OUS (våren 2021)

Foto forside magasin 
Bli med på reisen til Nye OUS

NYHETER

ARTIKLER

Fant du det du lette etter?