HELSENORGE

Legemiddelkomité og -sikkerhet

Legemiddelkomitéen (LMK) er det rådgivende organet i legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus og skal fremme rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk, og understøtte effektiv legemiddelforsyning og forsvarlig legemiddelberedskap.

Nyheter fra seksjonen

Fant du det du lette etter?