Kompetanseenheten for hørsel og psykisk helse

- en enhet i Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse