HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling for ikke maligne rygglidelser hos barn

Tjenesten utfører kirurgisk vurdering og behandling av barn under 10 år med ryggskjevhet (skoliose), glidning i rygg eller ryggsmerter som ikke lar seg behandle ved andre sykehus.

​Tjenesten har ansvar for barn med ryggdeformiteter (som f.eks. skoliose), spondylolistese og alvorlig infeksjon i ryggsøylen. Disse pasientene krever tett oppfølging av spesialisthelsetjenesten i hele vekstperioden.

Behandlingen er teknisk komplisert og krever spesialisert kompetanse. Det er få nye pasienter årlig. Tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det vises til egne henvisningskriterier, nedenfor.

Behandlingstjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Tjenesten omfatter ikke maligne eller benigne svulster, drenasje i forbindelse med ikke tuberkuløs infeksjon med abscess og/eller truende nevrologiske utfall, eller smertediagnostikk.

ICD-10 koder som faller under behandlingstjenestens arbeidsområde 

Q67.5, Q67.8, Q76.3, Q76.4, M40.0, M40.1, M41.0, M.41.1, M41.4, M41.5, M43.1

Noen behandlinger beskrevet på nett

Skoliose hos barn under 10 årSkoliose hos ungdom

Kontakt oss

Telefon til sentralbordet på Rikshospitalet: 23 07 00 00. Spør etter rygglege ved ortopedisk avdeling.

Epost

rriise@ous-hf.no        
                                                     
                                           

Leder

Overlege og klinikkleder Rolf B. Riise.
                                                                          

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, ryggseksjon
Postboks 4950 Nydalen                                                     
                        
 

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Årsrapport

Les mer om behandlingstjenesten i årsrapport i eRapport

Fant du det du lette etter?