Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling for ikke maligne rygglidelser hos barn

Tjenesten utfører kirurgisk vurdering og behandling av barn under 10 år med ryggskjevhet, glidning i rygg eller ryggsmerter som ikke lar seg behandle ved regionalt sykehus.

​Tjenesten har ansvar for barn med ryggdeformiteter, spondylolistese og alvorlig infeksjon i ryggsøylen. Disse pasientene krever tett oppfølging av spesialisthelsetjenesten i hele vekstperioden. Behandlingen er teknisk komplisert og krever spesialisert kompetanse. Det er få nye pasienter årlig. Tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det vises til egne henvisningskriterier. Tjenesten omfatter ikke maligne eller benigne svulster, drenasje i forbindelse med ikke tuberkuløs infeksjon med abscess og/eller truende nevrologiske utfall, eller smertediagnostikk.

ICD-10: Q67.5, Q67.8, Q76.3, Q76.4, M40.0, M40.1, M41.0, M.41.1, M41.4, M41.5, M43.1

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Behandlinger

Skoliose hos barn under 10 år

Kontakt oss

Telefon

Sentralbord Rikshospitalet: 23 07 00 00. Spør etter rygglege ved ortopedisk avdeling.

Epost
rriise@ous-hf.no        
                                                     
                                           
Leder
Rolf B. Riise, overlege 
                                                                          
Postadresse
Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, ryggseksjon
Postboks 4950 Nydalen
Postnummer
0424 Oslo 

Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport                                                       
Fant du det du lette etter?