HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling for ikke maligne rygglidelser hos barn

Tjenesten utfører kirurgisk vurdering og behandling av barn under 10 år med ryggskjevhet (skoliose), glidning i rygg eller ryggsmerter som ikke lar seg behandle ved andre sykehus.

Om oss​​

Tjenesten har ansvar for barn med ryggdeformiteter (som for eksempel skoliose), spondylolistese og alvorlig infeksjon i ryggsøylen. Disse pasientene krever tett oppfølging av spesialisthelsetjenesten i hele vekstperioden.

Behandlingen er teknisk komplisert og krever spesialisert kompetanse. Det er få nye pasienter årlig. Tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det vises til egne henvisningskriterier, nedenfor.

Behandlingstjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Tjenesten omfatter ikke maligne eller benigne svulster, drenasje i forbindelse med ikke tuberkuløs infeksjon med abscess og/eller truende nevrologiske utfall, eller smertediagnostikk.

ICD-10-koder​​​

ICD-10-koder som faller under behandlingstj​​​enestens arbeid​​sområde:

 • ​Q67.5
 • Q67.8
 • Q76.3
 • Q76.4
 • M40.0
 • M40.1
 • M41.0
 • M.41.1
 • M41.4
 • M41.5
 • M43.1

Noen behandlinger beskrev​​et på nett

Skoliose hos barn under 10 år

Skoliose hos ungdom

K​​onta​​​​kt oss

Telefon til sentralbordet på Rikshospitalet: 

 • 23 07 00 00​

Spør etter rygglege ved ortopedisk avdeling.

E-post

Leder
 • Overlege og klinikkleder Rolf B. Riise.​​
Postadresse​
Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet
Ortopedisk avdeling, ryggseksjon
Postboks 4950 Nydalen
 

​Hen​​v​​​isning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Årsr​​​a​p​​port

Fant du det du lette etter?