Medikamenter

Mens siden er under utvikling, viser vi til Paediatric Rheumatology International Trials Organisation's (PRINTOs) nettside på norsk samt på mange andre språk. Oversatt og tilpasset norske forhold av NAKBUR.  

PRINTOs informasjon

På norsk              

International pages