HELSENORGE
Register

Norsk register for barnerevmatologi - NOBAREV

I Norge finnes to registre med data innen fagfeltet. Norsk register for barnerevmatologi - NOBAREV, med biobank startet registrering i 2016, mens Nasjonalt register for leddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn, med biobank, som ble opprettet i 1998, avsluttet inkludering i 2015.

 

Prøveglass og hånd som fyller ut skjema

Norsk register for barnerevmatologi - NOBAREV med biobank. 

I påvente av status som nasjonalt register foregår det nå registrering kun ved Oslo universitetssykehus.

Registeret, med biobank, har konsesjon, er basert på bredt samtykke og har tillatelse til innhenting av personopplysninger. Det vil bli et velegnet verktøy for kvalitetssikring av utredning og behandling, og databasen vil danne grunnlag for nasjonal og internasjonal forskning.

Registeret er under reformalisering og ny informasjon vil komme høsten 2021.

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019  For flere opplysninger til "Deg som har avgitt bredt samtykke ...",
se egen nettside.

Nasjonalt register for leddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn, med biobank.

Registeret ble opprettet i 1998, biobanken i 2006, og inkludering avsluttet 31.12.2015. Registerets database inneholder pr. 31.12 2016 ca. 1300 registrerte pasienter og biobanken ca. 750 registreringer.

For flere opplysninger til "Deg som har avgitt bredt samtykke ...",
se egen nettside.

Kontaktperson for begge registre er:

Registeransvarlig lege, Helga Sanner, helsan@ous-hf.no, tlf. 22 02 94 16


 

Fant du det du lette etter?