Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes ut til NAKBURs nasjonale referansegruppe, våre kontaktpersoner ved alle barneavdelinger og revmatologiske avdelinger, og andre samarbeidspartnere 1-2 ganger i halvåret. Ønsker du nyhetsbrev, men får det ikke, send mail til mroislan@ous-hf.no