Informasjon og faglige anbefalinger

Nytt koronavirus - Covid-19 og revmatologisk sykdom hos barn og unge

Oppdateringer i smittevernveiledere for barnehager og skoler, Folkehelseinstituttet 26.6.2020.

Se oppdatering fra Folkehelseinstituttet.

Fra NAKBUR, juni 2020

Informasjon fra Norsk Barnelegeforening og Folkehelseinstituttet i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler.

Er barn og unge med en revmatologisk sykdom i risikogruppen?

Veileder i pediatri vedr. Covid-19, 07.04.20

Veilederen er utarbeidet av Norsk barnelegeforening.

Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatologi), 25.04.20.

Veilederen gjelder i hovedsak voksne, men noe kan være aktuelt også når det gjelder barn og unge. Det er anbefalingene fra Barnelegeforeningen med kommentarer fra NAKBURs nasjonal faglige referansegruppe som er gjeldende for barn og unge.

Se også under Aktuelt for en samlet oversikt over informasjon til både pasient/pårørende og helsepersonell.


Fant du det du lette etter?