Nytt koronavirus - Covid-19

Her finner du informasjon og aktuelle anbefalinger vedr. barn og unge med en revmatologisk sykdom og koronavirus Covid-19.

Anbefalinger i forbindelse med åpning av barnehagene per 20.4.20.

Utdanningsdirektoratet har publisert «Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020». Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Veilederen inneholder et eget kapittel som omtaler barn det må tas spesielle hensyn til. I dette kapittelet er barn med autoimmune sykdommer omtalt. Barn med barnerevmatologiske tilstander faller under denne kategorien.
Basert på oppsummert kunnskap og erfaring gjelder følgende anbefalinger:
1) Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom (også de med lette symptomer fra sin revmatologiske sykdom) kan møte i barnehage og skole som vanlig. Dette betyr f.eks. at barn med barneleddgikt med ingen til lette plager som behandles med metotreksat og biologisk medisin kan møte i barnehage/skole.
2) Hos barn og unge med barnerevmatologisk sykdom som bruker kraftig immundempende behandling (som regel i kombinasjon med høye doser prednisolon) og har svært aktiv sykdom, må det vurderes individuelt om det er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme. Hvis man er i tvil, kan foreldrene drøfte dette med behandlingsansvarlig lege.

Informasjon fra Norsk Barnelegeforening og Folkehelseinstituttet i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler.

Er barn og unge med en revmatologisk sykdom i risikogruppen?

Veileder i pediatri vedr. Covid-19, 07.04.20

Veilederen er utarbeidet av Norsk barnelegeforening.

Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatologi), 25.04.20.

Veilederen gjelder i hovedsak voksne, men noe kan være aktuelt også når det gjelder barn og unge. Det er anbefalingene fra Barnelegeforeningen med kommentarer fra NAKBURs nasjonal faglige referansegruppe som er gjeldende for barn og unge.

Se også under Aktuelt for en samlet oversikt over informasjon til både pasient/pårørende og helsepersonell.


Fant du det du lette etter?