Informasjon og faglige anbefalinger

Koronavirus - Covid-19 og revmatologisk sykdom hos barn og unge

Prioritering av koronavaksinasjon for ungdom 16 - 17 år med barnerevmatologisk sykdom, 25.3.2021.

Prioriteringene er utarbeidet i samarbeid med NAKBURs nasjonale faglige referansegruppe ved representant fra UNN, St. Olav hospital, Haukeland universitetssykehus, OUS og NAKBUR.Brevmal vedr. covid-19 vaksine til ungdom i alder 16 - 17 år.

Oppdateringer i smittevernveiledere for barnehager og skoler, Folkehelseinstituttet 26.6.2020.

Se oppdatering fra Folkehelseinstituttet.
Fra NAKBUR, juni 2020Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatologi), 25.04.20.
Veilederen gjelder i hovedsak voksne, men noe kan være aktuelt også når det gjelder barn og unge. Det er anbefalingene fra Barnelegeforeningen med kommentarer fra NAKBURs nasjonale faglige referansegruppe som er gjeldende for barn og unge.

Informasjon fra Norsk Barnelegeforening og Folkehelseinstituttet i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

Er barn og unge med en revmatologisk sykdom i risikogruppen?

Veileder i pediatri vedr. Covid-19, 07.04.20

Veilederen er utarbeidet av Norsk barnelegeforening.

Se også under Aktuelt for en samlet oversikt over informasjon til både pasient/pårørende og helsepersonell.


Fant du det du lette etter?