HELSENORGE

Systemiske vaskulitter hos barn og unge

​Om systemiske vaskulitter hos barn og unge 

Informasjonen er utarbeidet av Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). Oversatt og tilpasset norske forhold av NAKBUR. 

Kawasakis sykdom                                             

Henoch-Schönlein Purpura - HSP                   

Sjelden Juvenil Primær Systemisk Vaskulitt   

International pages

Klassifikasjonskriterier

Henoch-Schönlein Purpura - HSP

Takayasu arteritt

Denne siden er utarbeidet av Nasjonal kmpetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi - NAKBUR.

Fant du det du lette etter?